Tag Archive for Omvärldskommentarer

Hans Lindström

Ett av mina dagliga surfställen är Hans Lindströms hemsida, och visst kan man konstatera att den mannen är konstnär ut i fingerspetsarna. Se bara på denna teckning, det är så träffsäkert så att man baxnar. Eller klicka här! it Hans Lindström, Satir, Omvärldskommentarer, Politik, Samtid Läs gärna pressfeldt, fotolasse, kerstin, zaramis, johannes, richard, annarkia