Tag Archive for Klass 3-varning

Varning Klass Tre (!) från SMHI

SMHI varnar nu i en klass 3-varning befolkningen i Halland och Skåne, utom Österlen, och det man skriver om klass 3-varningar är: SMHI: ”Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.”…