Tag Archive for Juridik

Reinfeldt ska föräldravandra på Lucia

Fredrik Reinfeldt ska ut och nattvandra på Lucia, antagligen i hemkommunen Täby. Det blir den för skattebetalarna dyraste natt- vandringen alla kategorier. DN: ”- Jag har en 14-årig son, och jag fick nyligen ett schema över höstens föräldravandringar. Jag insåg att den kväll jag är tilldelad, luciakvällen den 12 december, blir ett av mina viktigaste…