Tag Archive for Jägarrlobbyn

Vargen allt mer populär

Sveriges Lantbruksuniversitet har återigen gjort en stor undersökning av befolkningens inställning till de stora rovdjuren. Glädjande nog så är rovdjuren allt mer populära. 64 procent var positiva till varg 2004, något som nu ökat till 71 procent. Det är en statistiskt säkerställd ökning och den är markant. Man frågade 15 000 slumpvis utvalda varav hälften…