Tag Archive for Isstorm

En Is-Storm

För några dagar sedan så frågades det i någon tidning om vi var beredda på en isstorm. Det lär hända i Sverige med jämna mellanrum, dessbättre bara vart femtionde år eller något i den vägen. Men skribenten frågade sig om vi hade någon sorts beredskap inför detta, och något svar har jag inte sett. Men…