Tag Archive for Fördragsändring

Eurokrisen kan drabba vår regering

Om jag har förstått saken rätt så vill Merkel och Sarkozy förvissa sig om att samtliga EU-medlemmar inte lånar mer än ett i förväg fastställt antal procent av respektive stats bruttonationalprodukt. Dessutom så vill man införa någon slags EU-skatt, pengar som i första hand ska gå till en ny krisfond som kallas ESM för att…