Etikett: Bonnier

  • Bonniers hemliga brev till EU

    Nu har Sverige hamnat i en situation där storstadstidningar mister 74 procent av sitt presstöd, allt på grund av ett hemligt klagomål till EU-kommissionen. Det har föranlett Marita Ulvskog och Bo Bernhardsson att skriva en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt, en av de tidningar som drabbats hårdast av detta. Att Ulf Adelsohn skulle vara upphov […]

  • Papegojorna kraxar i kör!

    Idag utnyttjar Carl-Johan Bonnier sin ägar- makt igen i Dagens Nyheter, igen eftersom det faktiskt inte är första gången han strider för familjens ekonomiska intressen på debatt- sidan. Nu handlar det om fildelning och han bekymrar sig över att musiker och filmmakare går miste om en del ersättning på grund av denna. Egentligen är det […]