Tag Archive for attack

Ett år efter terroristattacken i Stockholm? En första kommentar.

Denna artikel publiceradesmed titeln ”Terroristatacck i Stockholm? En första kommentar”, samma dag som attacken ägde rum. Tycker den förtjänar att åter publiceras! En misstänkt terroristattack har just ägt rum i Stockholm. Hemskt, men tyvärr ingen överraskning. Den allmänna bakgrunden är den kraftiga tillväxten av terroristorganisationer sedan USA inledde som olagliga krig mot Irak 2003, sedan…