Etikett: antimperialism

  • Mikael Wiehe om Fidel Castro

    Kommentatorn ”M” har imnformerat mig om att den här hyllningen har publicerats i Aftonbladet. Jag lyfter upp den som separat bloggartikel, för att förmodligen flera ska läsa den. Aftonbladet 4/12 Vad de måste ha hatat dig de snikna de som skamlöst vältrar sig i roffade rikedomar i tryggheten bakom vakterna taggtråden och de glasbeströdda murarna […]