Etikett: Anders Fänge

  • Hem i låda eller flygstol?

    Idag skriver Anders Fänge, som är chef för den Svenska Afghanistankommittén i Kabul, en debattartikel i Dagens Nyheter som rör Afghanistan och i förlängningen Sveriges förhållande till kriget. Anders Fänge: ”I december förra året slog president Obama fast att tillbakadragandet av de amerikanska trupperna ska påbörjas i mitten av 2011. Ledande amerikanska militärer och politiker […]