Stoppa TTIP – möte idag kl 18

TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, är ett handelsavtal som förhandlas mellan EU och USA. Förhandlingarna pågår i det tysta. TTIP handlar om mycket mer än handel: EU och USA har redan avskaffat eller sänkt de flesta tullar. Därför syftar frihandelsavtalet främst till att likrikta regler och lagar över Atlanten. Det kan få stora konsekvenser för välfärd, konsumentskydd och arbetsmiljö i Sverige. Allvarligt är också att stora företag ska kunna stämma exempelvis den svenska staten i internationella skiljedomstol om vi genomför en politik som går ut över investerarens förväntade vinst. Vad kommer det att innebära för staters möjlighet och vilja att skärpa lagstiftningen för att skydda människor och miljö. – En rörelse är på väg att byggas upp i Europa och Sverige för att stoppa TTIP.

Möte Måndag 20 april kl 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangör: Gemensam Välfärd Stocholm
Gemensam välfärd

Bakgrund.

Läs mer om TTIP i blogginlägget 18/4.

Bra information finns på www.ttippen.se samt i rapporten ”I frihandelns goda namn. En genomlysning av debatten och forskningsläget om konsekvenserna av TTIP” som släpptes 2/4 av Cogito och Katalys samt i tidskriften Clarté (se annonsering på bloggsidan). ”Bland rapportens slutsatser märks att de ekonomiska siffror som hittills förekommit i debatten är osäkra, att riskerna med att inkludera ISDS i avtalet är omfattande medan fördelarna tycks få, samt att det finns flera risker på områden kring kemikalier, livsmedel och klimat som måste granskas i detalj när avtalet är färdigförhandlat.”

Rapporten presenterades 27/3 och diskuterades på DN Debatt. Daniel Suhonen på Katalys och rapportförfattarna skriver ”Syna TTIP. Det nya handelsavtalet mellan EU och USA öppnar för att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Avgörande frågor om livsmedelssäkerhet, kemikalieanvändning och klimatrisker är också utan svar. Regeringen måste förklara Sveriges position i förhandlingarna.”

Handelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avser handel mellan EU och USA och en del andra länder med redan hög BNP/invånare, och den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. TTIP utesluter Kina, den ledande ekonomiska konkurrenten till USA, men innefattar stater med totalt 60 % av världens BNP.

En rejäl debatt och en kraftfull proteströrelse mot TTIP saknas i Sverige. Meningarna är delade. Spridda protester förekommer.

TTIP -stop,

* De nordiska konstnärsråden (som tillsammans företräder drygt 90.000 kulturskapare i de nordiska länderna) menade i oktober i ett gemensamt uttalande till den nya EU-kommissionären för handel – Cecilia Malmström – angående kulturens roll att EU-kommissionen ”måste säkerställa att TTIP-avtalet inte kommer att påverka vare sig existerande nationella och regionala kultur- och mediepolitiska åtgärder och stödsystem i Europa, eller försvåra möjligheterna att införa nya sådana åtgärder och stöd, t ex på det digitala området.”USA fortsätter dessutom ha mycket offensiva intressen inom film- och mediesektorn – inte minst när det gäller digital distribution – varför vi fortfarande inte kan vara säkra på att dessa områden inte kommer att beröras av TTIP.”
TTIP demonstration hands-off-our-democracy-01-e1413123285999

Vad är då TTIP?
På regeringens hemsida”För Sverige är avtalet av stor vikt. USA är en av våra viktigaste handelspartner. Per capita tillhör Sverige de största investeringsländerna i USA. En simulering av de ekonomiska effekterna av ett ambitiöst och långtgående TTIP pekar på att Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och importen med 15 procent. För resterande EU skulle såväl export som import öka med 20 procent. Även BNP skulle påverkas positivt, för Sveriges del beräknas en ökning med 0,2 procent, för övriga EU något mer och för USA 0,5 procent.”. Något underlag för prognosen presenteras inte.
WTO demonstrationer untitled

Den ökade frihandeln i WTO:s regi har gått hand i hand med ökad handelsimperialism och ökad ekonomisk ojämlikhet i världen. Ur kapitel 4.7 i boken ”USA som världspolis: ”WTO:s arbete för frihandel innebär ofta att WTO försöker få svagare och fattiga länderna att öppna sig för de rikare, ofta överlägset starkare länderna alltför tidigt. Som regel har det inneburit klara nackdelar för fattiga länder att öppna sig för frihandel, med undantag som Kina som med en stark statlig styrning också kunnat undvika skuldsättning. De rika länderna å andra sidan lät öppna sina marknader sakta och metodiskt. »USA och Europa hade fullkomnat konsten att argumentera för frihandel samtidigt som de verkade för handelsavtal som skyddar dem själva inför import från utvecklingsländerna« (Stiglitz 2007). Så till exempel utvecklade USA och Japan sina industrier under skyddstullar under många decennier och har ännu idag skyddstullar eller statsstöd inom viktiga områden, till exempel jordbruket och stålindustrin.”

* Och TTIP vill uttryckligen gå längre än WTO enligt de fristläppta dokumentet.
Tvister kommer inte att behandlas i en domstol under demokratisk kontroll utan av särskilda tribunaler med begränsad insyn av allmänheten – Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Med detta i ryggen stämde Philip Morris Australien för fräckheten att lagstifta om avskräckande bilder på alla tobakspaket på sjukdomar som orsakas av rökning.
* Och Vattenfall har stämt Tyskland på 4,3 miljarder euro.
TTIP 2 thumb-timeline-horiz_10

Obama sa som presidentkandidat 28/2 2008 att ”jag röstade mot CAFTA, kommer inte att stödja handelsöverkommelser som NAFTA i framtiden. NAFTA:s brister var uppenbara när det undertecknades och vi måste nu ändra avtalet för att åtgärda dem. Medan NAFTA innebar stora rättigheter för investerare var det bara tomma ord då det gäller rättigheterna för arbetskraften och vikten av miljöskyddet”. CAFTA (Central America Free Trade Agreement) är ett nytt frihandelsavtal mellan USA och några länder i Centralamerika.

Däremot sa Obama 12/2 2013 ”För att öka USA:s export, ge stöd för amerikanska jobb, och skapa lika villkor på de växande marknaderna i Asien, har vi för avsikt att slutföra förhandlingarna om TTP (Transpacific partnership)”.

TTP är en föregångare till TTIP och är den största ekonomiska överenskommelsen någonsin, då den omfattar länder med mer än 40 % av världens BNP, medan TTIP kommer att omfatta stater med 60 % av världens BNP. WikiLeaks har släppt ett dokument som visar att TPP kommer att få stor betydelse för användning av mediciner, för publicister, internet, medborgerliga rättigheter och biologiska patent.

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

Ttippen 14/4 Rapport om TTIP från Cogito och Katalys DN Debatt 27/3 Stop TTIP Alliance Ttippen 20/10 Ttippen 22/10 Ttippen 23/10 Det nordiska konstnärsrådets uttalandeDN 28/10 Stop TTIP Bridges News Regeringen om TTIP Democracy Now 26/3 DN 30/9 Pål Steigans blogg Motion av Marine Le Pen m.fl. Fredrik Reinfeldt på DN Debatt Jonas Sjöstedt på DN Debatt DN Debatt januari -Carl Bildt Globalresearch 1 Globalresearch 2 Obama 2008 Obama 2013 OM TTP ETC ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9