Skatteflykt – globalt problem. Vad kan man göra?


Varje år försvinner hundratals miljarder dollar från utvecklingsländer i skatte- och kapitalflykt. Det är flera gånger mer än rika länders samlade bistånd till utvecklingsländer – pengar som behövs till utbildning, hälsa och för att bekämpa fattigdom. Skatt kan, om den används rätt, rädda liv och skapa jämlika och demokratiska länder. Skatteflykt däremot, leder till ökad fattigdom och är ett hinder för utveckling. Det som behövs är ett rättvist skattesystem – för alla.

Rättvis beskattning är ett måste för att nå FN:s nya globala utvecklingsmål, trots detta finns fortfarande stora möjligheter för skattefusk. Vilka åtgärder måste genomföras för att förhindra skattefusk? Vilka framsteg har Sverige gjort? Vilka kliv framåt har EU tagit?

Kommentarer.
För ett år sedan, 6/11 2014, diskuterade vi skatteflykt utifrån andra viktiga perspektiv. (http://jinge.se/mediekritik/ny-rapport-om-storbolagen-skattebedragerier.htm) Jag skrev:
Den stora nyheten i radionyheterna kl 7 idag är avslöjandet att stora bolag runtom i världen, bland andra IKEA och riskkapitalbolaget Nordic Capital, Pepsi Cola och FedEx via avancerad skatteplanering i Luxemburg kunnat undandra flera miljarder i skatt – det vill säga planerat, avancerat bedrägeri.
Finanskapitalist indedcccvx_1

Denna gång har ICII i samarbete med mer än 80 journalister från 26 länder analyserat 500 hemliga dokument på 28 000 sidor. Men detta är ingen egentlig nyhet. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) som nu publicerar en rapport baserad på flera tusen dokument har tidigare publicerat liknande rapporter. Likaså har avancerad skatteflykt rapporterats förra hösten ni Dokument utifrån (se nedan). ICIJ är en organisation av grävande journalister i mer än 65 länder. Detta är ett projekt från Center for Public Integrity i Washington.

* Enligt radionyheterna då hade motsvarande 1 500 miljarder kronor undandragits i skatt från bara en revisionsbyrå i Luxemburg. Enligt andra uppgifter (SR Nyheter) dras 9000 miljarder kronor undan från skatt i EU. Samtidigt ökar barnfattigdomen i EU.
* EU:s nuvarande chef Juncker var tidigare premiärminister i Luxemburg. Tror någon att han inte kände till det viktigaste av detta?
* Det skandalösa är att nästan inget skett för att hindra detta. Varför (mer nedan)?……
Poverty imagesCASVJI40
II Större skattebrott.
Våren 2014 publicerade ett dussintal journalister i International Consortium of Ivestigate Journalism (ICIJ) en stor rapport om skatteparadis efter att ha kommit över en källa med 2,5 miljoner filer med uppgifter från mer än 120 000 offshorebolag, truster, politiker, industriföreträdare och främst mycket rika människor världen över från mer än 170 länder, människor som rör sig i de fina salongerna och porträtteras i exklusiva magazines.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

III Våren 2013 gav Högsta domstolen grönt ljus för skattebrott”Högsta domstolens beslut tvingade också Skatteverket att ändra praxis och sluta polisanmäla lindriga skattebrott” enligt DN och andra massmedia. Detta medför förstås att möjligheterna till skattebedrägerier ökar, och detta kommer sannolikt att ske. Detta är skandalöst och mot all vettig skattemoral. De som har störst möjlighet till mindre skattebrott är förmodligen de med ganska hög inkomst och med möjlighet att anföra olika avdrag och att domen kommer att bidra till ökade socioekonomiska skillnader i disponibel inkomst i nu okänd omfattning. Bakgrunden är en lag inom EU, som Sverige borde mobilisera befolkningen för att protestera emot – om regeringen stod i folkets tjänst. Erik Bylander, docent i processrätt, menade att ”Det här är en stor prestigeförlust för det svenska rättssamhället”.
Kapitalism is not working images
Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998). (www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf). Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok ”Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine, mars 2008. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt! Som framgår ovan har tillgångarna ökat särskilt mycket för de allra rikaste i världen, vilket medför att %-talet idag blir mindre än 20 %.

Boken ”Gömda rikedomar” (Tyvärr en av flera olästa böcker – bloggen tar tid!)
”Skatteparadis som Schweiz, Luxemburg och Caymanöarna skadar demokratin genom att underminera det samhällskontrakt som är demokratins förutsättning. De är samtidigt viktiga kuggar i finanskapitalismen och nyttjas av många av världens rika och mäktiga.
Gabriel Zucman – verksam vid London School of Economics – är en banbrytande forskare på området skatteparadis och visar i sin bok hur allvarligt det här problemet har blivit. De i skatteparadisen undanstoppade tillgångarna har vuxit med 25 procent de senaste fem åren och motsvarar åtta procent av hushållens globala finansiella tillgångar. Det är alltså betydande summor som undandragits skatt i ursprungsländerna. De åtgärder som har vidtagits mot skatteparadisen av OECD och enskilda regeringar har hittills haft föga effekt, inte minst för att omvärldens kontrollmöjligheter är för dåliga och för att den politiska viljan ibland varit halvhjärtad.
Zucman menar emellertid att det går att vända den destruktiva utvecklingen. Han presenterar en konkret och realistisk handlingsplan som bland annat omfattar ett globalt värdepappersregister och ett automatiskt uppgiftsutbyte mellan länderna. Han argumenterar även för att man på sikt bör införa en global och progressiv förmögenhetsskatt.”

gomda-rikedomar-en-undersokning-av-skatteparadisen
Förslag
1. Förbjud omgående de regler som möjliggör dessa skatteparadis!
2. Ökar beskattningen kraftigt av världens rikaste, låt säga de med en förmögenhet över 3 miljoner dollar.
3. Använd pengarna för att ge alla människor på jorden tillgång till bra vatten, sanitet, utbildning, bra hälso- och sjukvård, acceptabel mat och bostad.

4. Gör eljest revolution, störta kapitalismen och etablera ett mycket mer demokratiskt, socialistiskt samhälle där folket också har kontroll över produktionsmedlen och naturtillgångarna! Revolutionerna i USA 1776, i Frankrike 1789, i Ryssland 1917 och i Kina 1949 visar att revolutioner kan föra något bra med sig, men också att det kan gå snett. Viktiga lärdomar finns för framtiden.


intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,, ,

ICIJ:s nya rapport SR nyheterna 6/11 DN 6/11 DN 17/7 2013 DN 14/7 2013 ICIJ:s rapport 2013 DN 4/4 2013 SvD 4/4