En liten litteraturgåta..


Ophelia skrev:

Etthundra man med kraft och mod
i spelet gick, åhej åhå!

Men skutan bara stilla stod
och ville inte gå, åhå.

Ty, barn, det hände märkligt ting,
i kölen höll en stor kpeting.

Var skrev hon det?

Gåta för belästa.. :-)