Kom till NATO-mötet på ABF kl 18 i kväll!


NATO 141209 affisch

Hans Blix och Sven Hirdman om alliansfriheten med Carl Tham som samtalsledare

Statsminister Stefan Löfvén har på regeringens vägnar slagit fast att Sverige inte ska gå med i NATO. Men debatten fortsätter.

I antologin Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap! redovisar skribenter från skilda sakområden – diplomater, forskare, militärer, politiker, publicister – argument för den traditionella svenska säkerhetspolitikens hållbarhet. Det behövs inget systemskifte, ingen NATO-anslutning. Den skulle bara öka osäkerheten och obalanser i vår omvärld, anser författarna.

Hans Blix har tidigare bl.a. varit utrikesminister och FN:s vapeninspektör i Irak.

Sven Hirdman har bl.a. varit statssekreterare i försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva.

Samtalsledare: Carl Tham, före detta socialminister

ARRANGÖR: ABF Stockholm

NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4

Vi har här flera gånger behandlat Sveriges närmande till krigsorganisationen NATO, och också protester mot detta oerhörda. Detta skedde senast 29/8 då tre exempel på protester mot NATO-närmandet beskrevs.

* Jag gläds åt meddelandet att regeringen inte ska söka medlemsskap i NATO för Sverige. Men gå nu ett steg vidare och riv upp avtalet! Vilken utmärkt markering mot NATO:s krigspolitik detta vore! Det skulle stärka Sveriges anseenden hos alla de NATO-kritiska eller -skeptiska länderna, som med stor sannolikhet utgör en majoritet och något bidra till sannolikheten för fred.

Illa är det att ett riksdagsparti (folkpartiet) för fram krav på NATO-medlemskap i alliansens kommande valmanifest.

NATO-demonstration IV

Man kan konstatera att NATO är en krigsorganisation dominerad av USA. NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts) och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren).
Vätebomb images

NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan
– Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen?


RyssKrig-768954

Avtal med NATO

Två dagar efter riksdagsvalet la den avgående regeringen fram den fulla avtalstexten till ett värdlandsavtal med Nato. Det är en skrämmande läsning:

* Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer, övningar eller skarpa insatser, genom beslut där Natos generaler har initiativrätt. Det försvårar Sveriges möjligheter att i ett krigsläge säga nej med hänvisning till alliansfriheten.
* Vid tillämpning av avtalet ska Nato få obegränsad tillgång till svenskt territorium i fred och i krig (!) och Sverige förpliktigar sig att i alla lägen ge fullt stöd åt Nato. Svenskt territorium ska få användas som bas för angrepp mot tredje land. Det finns inga begränsningar angående vapenteknik. Kärnvapen är inte uteslutna.
* Avtalet innehåller bestämmelser som är direkt i strid med svensk grundlag. Till exempel är Natos trupper undandragna svensk jurisdiktion. De kan inte dömas för brott begångna i Sverige.

Här kan du läsa den fulla avtalstexten: http://www.nyhetsbanken.se/arkiv/vardland.pdf

Slutsatser
Sverige ska inte överlämna sin nationella självständighet till Nato och därmed till USA och Pentagon.
NATo-demonstration III

* Natos uppgifter är att med våld bevara och utöka västs herravälde, en orättvis imperialistisk världsordning. Sverige bör lämna samarbetet med Nato för att det ställer oss på fel sida i dagens värld.
* Om Sverige antar värdlandsavtalet, och i än högre grad om Sverige blir Nato-medlem, sänder det en signal till omvärlden. Ryssland blir än mer hotat. Det stärker krigets krafter i stället för att främja andra samarbeten och utveckla FN. Och tvärtom: Om Sverige drar sig ur samarbetet med Nato så sänder det ett budskap till alla fredskrafter.
* Värdlandsavtalet med Nato, om det antas av riksdagen, ökar risken att Sverige blir direkt måltavla för förödande vedergällning vid exempelvis ett Natoangrepp mot Ryssland.

Stoppa värdlandsavtalet med Nato!


i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , ,

DN 9/12 SvD 26/11 SvD 27/8 DN 27/8 Uppropet DN -svensk oenighet Al Jazeera Nyhetsbanken – Nato-medlemsskap förenligt med svensk lag? Nyhetsbaken om Nato-toppmöte Svensk insatsstyrka redo för strid 2015 Blogginlägg 22/6 DN 15/4DN 2/4DN Debatt 22/4 DN Debatt 25/1 Nyhetsbanken 2/4 SvD 2/4 Youtube om NATO-övning FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3