En dikt för en bättre värld, för demokrati och bra miljö!Denna dikt är ett gästblogginlägg av Leif Öhman, Randijaur, Lappland. Han har tidigare arbetat på SSAB i Luleå och är tillsammans med sin fru Elizabeth aktiva i den radikala föreningen Myggholken i Jokkmokk. Leif skrev flera blogginlägg här förra hösten, inte minst dikter. Han debuterade med ”Staten rycker in i Ojnareskogen” för dryget ett år 29/8. Sedan kom flera fina dikter som ”Låt oss resa oss! Poesi från krigsövningarna i Norrbotten”, ”På verkstadsgolvet i NJA/SSAB – en tillbakablick”, ”Dricks till servitören”. Senare har vi kunnat publicera ”Boom över Kallak”, ”Tallivaara””Godmorgon eller gonatt” och ”Sorken stjäl potatis på senaste Luciadagen. Jag har nu fått tillåtelse att publicera en ny dikt. För egen del föredrar jag, som gillar poesi, Leif Öhmans dikt framför t.ex. Tomas Tranströmers diktning därför att dikterna är mer konkreta, mer lättförståeiliga och anspelar ofta på en viktig samhällsfråga. Så också denna gång. Först dikten, sedan något om ”samhällsfrågan”. Jag hade själv mitt första sommarjobb i de aktuella trakterna, i Vaimat, Jokkmokk vid 16 års ålder efter realexamen.

Vem är det som slår oss?

Vilka tittar bort vid tilltal?

Vem sitter hemma vid middagen med sina barn?

Vilka är det som efter en god natts sömn

går till jobbet för att misshandla människor?

Boman* och Roine*

bolaget och staten.
Lockropet Gallok skär i deras öron.

Beredda att framkalla smärta,

fradgan sipprar ur dem.

Så gott som ingen vald på plats,
varför varför?

Är det sketna skattekronor

som hägrar.

Eller är det brygden av samer och svenskar

som förskräcker?

Skam skam skam!

* Boman är VD för det aktuella gruvbolaget och Roine är polis och insatsledare.

Det handlar om utförsäljning av svenska naturtillgångar till utländska kapitalister framför att respektera en svensk urbefolkning.
Massmedia rapporterade 21/8 inte bara om en misstänkt gasattack i Syrien utan också att polis drabbat samman med demonstranter för att fysiskt bereda rum för det brittiska bolaget Beowulfs mineralexploatering i Kallak utanför Jokkmokk. I artikeln ”Sverige skänker bort tillgångar i Sameland” på DN Debatt samma morgon skriver företrädare för de svenska samerna: ”Kolonisering. Den svenska staten fortsätter att stödja utländska bolags exploatering av renbetesland. Senaste exemplet är det brittiska bolaget Beowulfs gruvprojekt i Kallak utanför Jokkmokk. För oss handlar det om renskötselns och den samiska kulturens fortlevnad”.

Ska utländskt kapital sättas före intressena för samerna, andra svenskar och internationell rätt?
”I en nyligen publicerad rapport slår FN:s specialrapportör för urfolksrättigheter fast att ingrepp i urfolks egendomsrätt till land som enbart tjänar privata vinstintressen sällan utgör ett legitimt samhälleligt intresse, och att sådana ingrepp i princip aldrig är proportionerliga. Med andra ord synes Sveriges stöd till Beowulf strida mot internationell rätt.Beowulf är ett privatägt brittiskt bolag. Sverige får ingen del av bolagets vinster. Detsamma gäller i stort sett all annan pågående mineralprospektering i de samiska områdena där australiska, kanadensiska och brittiska bolag dominerar.Bristen på proportionalitet understryks av de förödande konsekvenser en gruva i Kallak får på Jåhkågasska och Sirges samebyar.”

Jokkmokk imagesCA6I99VB

Samtidigt framkom att regeringen kommer att säga ja till ett gruvprojekt i Rönnbäcken utanför Tärnaby ”Området där företaget vill gå vidare med en exploatering ligger i ett mycket känsligt område, och det finns ett starkt lokalt motstånd, men tunga politiker har uttalat sig för gruvbrytningen. Två riksintressen står emot varandra, gruvnäringen och renskötseln. Även om regeringen i dag säger ja till prospekteringen innebär inte det att gruvan faktiskt blir verklighet. Projektets ägare IGE Resources är i akut ekonomisk kris och nyligen stod det klart att företaget förlorat 50 miljoner i en misslyckad affär i Ghana.” Dvs. det finns möjlighet att gruvbrytning inleds, företaget går i konkurs och kvar blir förstörd natur.

FN ger stöd åt de som protesterarDn skrev 11/9, en dag då någon möjligen tänkte även på andra politiska händelser under rubriken ”Samer stöttas av FN i gruvkonflikt” att
”Flera konflikter i samband med att utländska bolag letar efter mineraler på svensk mark har satt ljus på hur den svenska minerallagen är konstruerad. Och gruvkritikerna har nu fått FN på sin sida. En ny konvention förhandlas samtidigt fram som ska stärka samernas rättigheter.”

I Dagens Nyheter 16 september framträder diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg och säger ”Ta FN-kritiken på allvar. Sverige lever inte upp till sitt erkännande av samer som urfolk, vilket syns inte minst i gruvnäringsdebatten. Regeringen måste ta åt sig av FN:s kritik och skapa en urfolkspolitik som följer internationella konventioner. FN:s rasdiskrimineringskommitté har nyligen utryckt sin oro över att Sverige inte respekterar samers rättigheter till mark och att den svenska staten – utan samers samtycke – öppnar upp för en växande gruvnäring inom de samiska områdena.”

Det är inte första gången denna fråga uppmärksammas I november skedde en ”Manifestation mot gruvsnyltare och minerallagar” på initiativ av Nätverket Budkavlen som kallat till möte i Stockholm med fullt program och med manifestation på Medborgarplatsen 17 november förra året. Nätverket Budkaveln och många andra mindre nätverk över hela Sverige delar kritiken, rädslan och ilskan för den landsomfattande, statsunderstödda och ohämmade gruvexpansionen som planeras i känsliga, orörda och skyddade naturområden.

Det handlar om kapitalismen, ett djupt odemokratiskt och orättvist ekonomiskt system som härskar på vår jord.
Vinstintressena för ett fåtal som utan demokratisk insyn fattar ekonomiska beslut, där ledstjärnan är största möjliga vinst för bolaget, och där produktion för kort- och långsiktiga mänskliga behov samt omsorg om människor, miljö och klimatet får stryka på foten. Låt oss arbeta för ett socialistiskt samhälle med en demokratisk väsentligen planerad ekonomi som arbetar för att främst tillfredsställa mänsklighetens behov, med en ekonomi som tar hänsyn till klimat och natur, som kan ge arbete åt alla.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,

DN 16/9 Bilderblogg 19/9 Svenssonbloggen 19/9 Annarkia DN 23/8 FIB-Kulturfront 24/8 DN Debatt 23/8 DN 22/8 FIB-Kulturfront Youtube Local People DNSveriges Radio 5/9 LKAB Aftonbladet Expressen