Chefen kan orsaka INFARKT!


Idag skriver Expressen på löpsedeln “Chefen kan orsaka infarkt”.

Den nyheten tillhör definitivt de nattståndna nyheternas skara. Att människans leverne kan orsaka hjärt- kärlsjukdomar vet alla redan. Att psykosociala orsaker spelar in har varit känt under en lång följd av år.

Stressigt arbete och små möjligheter att påverka sin arbetssituation är en lika självklar faktor precis som en dålig chef.

Expressen: “Forskare vid Karolinska institutet har i studier följt 1 381 kvinnor och män i

åldrarna 45–70 år, både friska och infarktdrabbade.

Studien visar att en rad olika jobbsituationer på längre sikt, ett år, ökar risken för en infarkt med upp till sex gånger: ekonomiska problem, oönskat ökat ansvar, konflikter och byte av arbetsplats.”

Även om Expressen behandlar ämnet på ett styvmoderligt sätt så kan dagens artiklar tillföra något till den serie som jag själv inlett på min hemsida.

Så läs gärna Expressens artikel!