Avveckla primärvårdens vårdvalssystem och inför etableringskontroll – Gå till Globalpolitics.se!


Jag har nyligen öppnat den nya bloggen Globalpolitics.se. Kolla den! Den ska ersätta Jinge.se, som blir arkiv.

Här en av de senaste artiklarna.

I. Avveckla primärvårdens vårdvalssystem och inför etableringskontroll

Här tre andra:

”Robotar skall bygga robotar i Kina” – Vad händer då med profitkvoten?

Nästa teknologiska språng, där robotar kan bygga robotar, är i färd att tas i Kina. Det är ABB som skall bygga en fabrik i Shanghai för att göra just detta. Fabriken blir den första av sitt slag i världen – och den kallas framtidsfabriken.

Tillväxten i produktionen av industrirobotar är mycket snabb. I Kina ökade försäljningen av robotar med 58 procent mellan 2016 och 2017 mot 6 procent. Sedan 2016 har Kina fler robotar installerade i industrin än något annat land.

Vad sker med profitkvoten när det blir standard att robotar bygger robotar med mycket litet inslag av mänskligt arbete?

Detta analyseras i artikeln!

Här två andra artiklar från igår.

Det vansinniga “Business as usual” – om Hans Roslings glättiga världsbild. Del 2.

Svenska imperialismens ekonomi

På Globalpolitics.se finns nu ungefär 80 andra artiklar. Välkommen!

, ,