Västs användning av och stöd för kemvapen

Detta är utdrag gällande tidigare användning av gas i krig och Västs inställning till detta. Från en artikel av professor Stephen Zunes vid University of San Francisco. här

Det finns allvarliga rättsliga och strategiska bekymmer när det gäller USA: s beslut, tillsammans med Frankrike och Storbritannien, att bomba Syrien till följd av dess påstådda användande av kemiska vapen i Douma. Inga bevis fanns då eller finns nu för att kemgasvapen användes.
Saddam och Donal Rumfeldt
Utdrag ur artikeln. Saddam Hussein och Donald Rumsfeldt från USA, som stödde kriget mot Iran.
Till att börja med kan man ta hänsyn till att konventionella vapen från Förenta staterna, Frankrike och Storbritannien och dess allierade har dödat mångdubbelt fler än vad som påstås – utan belägg – ha dödats av kemgasvapen i Syrien. Kemgasvapen förbjöds för närmare ett hundra år sedan.

Irak under Saddam Hussein använde kemgasvapen i stor omfattning under the Iran-Irakriget på 1980-talet. Detta resulterade i omkring 20 000 döda och tiotusentals med långvariga skador.

De kunde dock inte göra det ensam. Reagan-administrationen bort Irak från listan över statliga sponsorer av terrorism för att ge Saddam Hussein tiodiglykol, en nyckelkomponent i tillverkningen av senapsgas och andra kemiska prekursorer för deras vapenprogram.
Reagan untitled
Walter Lang, en högre tjänsteman vid Förenta staternas Defense Intelligence Agency (DIA) noterade hur användningen av gas på slagfältet av Irakierna inte var en fråga som väckte djup strategisk oro” hos president Reagan och andra tjänstemän inom administrationen eftersom de ”var desperata för att säkerställa att Irak inte förlorades. DIA trodde att Iraks användning av kemikalier var nödvändig för framgångar för Irak. Faktum är att DIA-personalen skickades till Bagdad under kriget för att ge Husseins amerikanska satellitdata om platsen för iranska truppkoncentrationer, med full kunskap om Irak använde kemiska vapen mot dem.

Inte heller ansågs den irakiska regimens användning av kemiska vapen mot civila som särskilt problematisk av USA. Massakern i mars 1988 i den norra irakiska staden Halabja, där Husseins styrkor mördade upp till 5000 kurdiska civila med kemiska vapen, tonades ned av Reagan-förvaltningen, och vissa tjänstemän hävdade felaktigt att Iran faktiskt var ansvarigt. Förenta staterna fortsatte att skicka hjälp till Irak även efter att regimens användning av giftgas bekräftades.

När en rapport från senatens utrikesutskott för utrikesrelationer från 1988 kom fram till Husseins politik för utbredd utrotning i Iraks Kurdistan introducerade senator Claiborne Pell en lag för att förebygga folkmord för att sätta press på den irakiska regimen, men Bush-förvaltningen lyckades döda förslaget. Detta kom trots bevis som framkom av FN-rapporter 1986 och 1987 före Halabja-tragedin, som dokumenterar Irak:s användning av kemiska vapen mot kurdiska civila – påståenden som bekräftades både genom utredningar från CIA och från ambassadpersonalen i USA som hade besökt irakiska kurdiska flyktingar i Turkiet.

Det var inte bara så att USA inte var särskilt bekymrad över Iraks användning av kemiska vapen, men Reagan-förvaltningen fortsatte också med att stödja den irakiska regeringens upphandling av material som var nödvändiga för deras utveckling.
Ironiskt nog, långt efter att Irak hade gjort sig av med dessa förbjudna vapen, använde amerikanska politiker från båda partierna Hallabja-massakern som ett skäl för USA:s invasion och ockupation i Irak 15 år senare.

Med tanke på den amerikanska skulden för tiotusentals människors dödsfall av irakiska kemiska vapen för knappt 30 år sedan, måste även många av den syriska diktatorn Bashar al-Assads hårdaste motståndare ifrågasätta USA:s motiv. Förenta staterna blockerade verkligen insatser från FN:s säkerhetsråd och den syriska regeringen för att skapa ett regionalt förbud mot kemiska vapen före krigets utbrott.
Churchill 2 images
Det bör också noteras att det första landet som använde kemiska vapen i Mellanöstern var Storbritannien 1920
som ett led i dess ansträngningar att slå ned ett uppror av irakiska stamledare när brittiska styrkorna grep landet efter det osmanska rikets kollaps. Faktum är att Winston Churchill, som var brittisk försvarsminister ”Jag är starkt för att använda giftig gas mot ociviliserade stammar.” (Slut artikeln).

Kommentar: Till detta kan läggas användning av USA av utarmat uran i Irak och Syrien, och möjligen i andra länder. Orsakar markant ökning av missbildningar bland barn, tidig spädbarnsdöd och cancer. Pentagon: USA använder utarmat uran i Syrien och Irak. Ger missbildningar, cancer & död hos barn.;
Serbien väcker åtal mot 19 Nato-länder för bombning med cancerframkallande utarmat uran

i Andra om: , , , , , , , , , ,