Vårt behov av dramatik


Visst har vi människor ett behov av dramatik. Orsaken till detta finns djupt nedärvt i våra gener.

Det är naturligt. Vi lever, i alla fall i I-länderna, betydligt mer skyddat idag än bara för något hundratal år sedan. Några sabeltandade tigrar jagar oss inte runt stäppen precis..

Att vi på olika sätt stimuleras av dramatik är således naturligt. Lika naturligt är det att detta intresse exploateras av Hollywood och olika TV-bolag. Otaliga är de författare, skådespelare och regissörer som gjort sig förmögenheter på dessa behov.

Själv måste jag tillstå att jag inte kan se några större problem med detta.

Och verkligheten korrekt beskriven innehåller tillräckligt med dramatik för att fylla de flestas behov. Det som är aktuellt för idag är ett antal sjömän fast i en miniubåt, lika många astronauter är på väg tillbaka till jorden med ännu okänt resultat.

Det pågående dramat i de krig som förs, den svält och fattigdom som plågar en stor del av planetens innevånare är inte längre lika spektakulär.

Tyvärr är det ett incitament för att publikationer som Aftonbladet & Expressen på egen hand ska ljuga ihop nyheter, som om verkligheten inte räcker till.

Att Hollywood och liknande skapar fiction för att slå mynt av vårt behov av dramatik är trots allt acceptabelt.


Aktuellt exempel..

Men när kvällstidningar gör samma sak och kallar det ”nyheter” så blir jag förbannad och känner ett starkt förakt.