Allt lugnt i Fukushima?Ja, man har all anledning att undra över läget i Fukushima. DN skrev senast 8/11 ”Arbetare vid Fukushimaverket i Japan har börjat det hittills farligaste arbetet efter haveriet 2011. Över ett år beräknar kärnkraftsbolaget Tepco att det tar att flytta drygt 1.500 paket med bränslestavar från en lagringsbassäng, och med lastbil föra dem till en annan bassäng 100 meter bort. Minsta misstag kan innebära att operationen hamnar i ett farligt läge. Tepco har kritiserats efter flera tidigare incidenter vid saneringsarbetet.”

I DN hittar jag under ”Senaste Nytt” följande rubriker

* Varningar för Fukushima skärps
* Radioaktiv läcka oroar i Japan
* Fukushima läckte radioaktivt vatten
* Antikärnkraftsprotester i Japan
* Något ökad cancerrisk vid Fukushima
* Fukushimaarbetare fick kraftig strålning
* Japans skuld snart 80 biljoner
* Kostnaden efter Fukushima stiger
* 40 procent av all Fukushima-fisk oätlig.

Jag publicerar här en förkortad version av en artikel i Global Research 24/11 av Yoichi Shimatsu finns anledning till ännu större oro. Yoichi Shimatsu var tidigare redaktör för Japan Times Weekly i Tokyo, genomfört oberoende strålningsmätningar vid sina 10 resor sedan maj 2011 i Fukushima-området. I osäkerhet över ming egen kompetens på området har jag bland andra kontaktat Maj Wechselman. Hon har tidigare i höst publicerat boken ”Kärnkraft – farlig och förlegad” tillsammans med Mats Fors och Olof Stierna.

Maj Wechselman svarar ”Jag har följt processen från vecka till vecka – ja, jag anser att artikeln är korrekt du får gärna använda min beskrivning som introduktion. Artikeln ger den hittills bästa och mest noggeranna beskrivning av riskerna med att ta bort bränslet ur reaktor 4 – en process som av olika skäl kan få katastrofala konsekvenser: det här är ett smakligt citat om desinformationen kring processen”

Citat från artikelns inledning:”Reaktor 4:s bassäng för utbränt kärnbränsle innehåller uppskattningsvis 400 tons uran och plutonium – vilket skall jämföras med 6,2 kilo plutonium som räckte till att atombomben ”Fat Man” som förstörde hela Nagasaki 1945.I bassängen finns dessutom 202 buntar med färska bränslestavar. Hållare och stavar är delvis förvridna efter två stora bränder och byggnaden lutar”
Maj: ”Vad sägs om det här citatet”.
Basdata från Wikipedia
”Tre av Fukushima-verkets sex block var vid tillfället i drift och snabbstoppades, då jordbävningen 11/3 2011 slog ut det yttre elnätet. Den tsunami, som följde 56 minuter efter jordbävningen, slog ut de reservgeneratorer som användes för reaktorernas kylning. Endast batterikraft återstod då och ungefär 50 minuter senare upphörde nödkylsystemet att fungera i block 1 och 2 och efter ytterligare 1,5 dygn även i block 3. Därefter saknade såväl härdar som bränslebassänger kylning, vilket ledde till partiella härdsmältor med vätgasexplosioner och utsläpp av radioaktiva ämnen som följd.
fukushimafire
Tre systemtekniskt separata reaktorer totalhavererade med avseende på samtliga barriärer avsedda att hindra radioaktivt läckage under de två dygn som följde. I en långsam process utdragen över flera dygn skedde detta på ett mycket spektakulärt sätt med kraftiga explosioner, som en efter en totalt ödelade reaktorhallarna i block 1, 3 och 4 och allvarligt skadade den i block 2. När detta skett, torrkokade till slut även det kärnbränsle, som lagrats i öppna bränslebassänger i närheten av reaktorerna.

Enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) var mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionen lika med 168 Hiroshimabomber. Olyckan har rankats på den högsta nivån på INES-skalan för allvarlighetsgrad på kärnkraftsolyckor och -incidenter.

Ur artikeln i Global Research
Varför tar TEPCO (Tokyo Electric Power Company) riskenatt ta bort bränselstavarna i Fukushima – faran för okontrollerad radioaktiv strålning” på Global Research (Något förkortad). Efter upprepade förseningar sedan sommaren 2011 har TEPCO börjat med en högrisk-operation för att tömma den pool med användt bränsle som finns ovanpå Reaktor 4 vid Dai -ichi, Fukushimas kärnkraftverk .nr 1

Brådskan beror på flera faktorer, då man jämför med reaktorer som skadats i härdsmältor:

– En kärnreaktion kan starta i de över 400 ton kärnämne som finns i poolen;
– Den brandskadade tanken luta svårt och kan tippa över;
– Kollaps av strukturen skulle kunna utlösa en kedjereaktion som en kärnvapenbomb;
– Det radioaktiva utsläppet som skulle följa kunde kraftigt förorena stora delar av världen.
fukushima_radiation_nuclear_fallout_map
Potentialen för katastrof vid reaktor 4 är förmodligen större än man tidigare trott på grund av närvaron av färska bränslestavar, som levererades vid den tekniska uppgraderingen av reaktor 4 vid tidpunkten för jordbävningen och tsunamin 11 mars 2011. Detaljerna i reaktoröversynen har ännu inte avslöjas av TEPCO -och näringsministeriet fortsätta att behandla det som en nationell säkerhetsfråga. Här kommer de få ledtrådar som finns från ”Whistleblowers”.

Det känsliga borttagandet av de 1553 bränslestavarna a 300 kilo via behållare som rymmer 22 bränslestavar åt gången innebär stora risker. Om en behållare eller bränslestav lossnar och faller kan detta utlösa en okontrollerad kärnreaktion. Flera stavar är skadade sedan tidigare och flera har sannolikt förlorat sin skyddsbeklädnad under bränder i bränslepoolen 14-15 mars 2011.
Vätebomb images

Brådskan beror också på den skevhet och skada i den bärande stålramen med bränderna som följde den 11 mars skalvet samt på poolens lutning. En kollaps av stålramen med tippning av poolen kan utlösa kärnreaktioner. En kaskad av neutroner kan sedan antända närliggande bränslepooler för övriga reaktorer med 6735 används bräsnelstavar.

Bränslet i reaktor 4 använt uppgår alltså till c:a 400 ton uran och plutoniumoxid, jämfört med 6,2 kilo plutonium i atombomben över Nagasaki, som dödade 60 000- 80 000 människor. Man beräknar att över 1 700 ton kärnbränsle finns inne i Fukushima No.1 anläggningen, att jämföra med 180 ton i Tjernobyl, av vilket en del ingick i en partiell härdsmälta.

Trots detta hot mot invånarna i Fukushima, omgivande provinser och huvudstaden Tokyo förnekar och mörklägger premiärminister Shinzo Abe tillsammans med TEPCO viktig information. Ingen beredskapsplan har utfärdats till Fukushima invånare eller till närliggande kommuner inför en eventuell kärnkraftsolycka. Samtidigt vill man införa en drakonisk, hård lag mot whistleblowers under motivering av grund av nationell säkerhet, vilket förstärker mörkläggning av uppgifter och vittnesmål om Fukushima och kärnkraftverk.

Superbränslet MOX.
I all korthet finns uppgifter från ”whistleblowers” och i vissa massmedia om att man höll på att uppgradera höljet i reaktor 4 för att man där skulle kunna använda ett nytt bränsle, kallat MOX med hög nivå av anrikat plutonium, vilket är mycket farligt. Enligt artikeln skulle en kollaps av ovan nämnda skadade stålstruktur kunna medför eld och explosioner och kärnreaktioner i detta bränsle med stark neutonutstrålning som skulle kunna initiera kärnreaktioner i andra kärnkraftsanläggningar många kilometer därifrån.

Artikeln nämner möjligheten av kärnreaktioner i flera anläggningar med i värsta fall tiotals miljoner dödsfall -dvs. lika många som dog i vardera av de två världskrigen. Sannolikheten för detta är säkert mycket svår att bedöma. Någon kvantifiering sker inte i artikeln, och jag har ingen kompetens till egen beräkning.


i Andra om: , ,, kapitalism, , ,
, , , ,

Global research 23/11 DN 8/11 Wikipedia och Fukushima DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se
DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront