Storebrorssamhället på väg i 200 knutar!


Nu börjar man kolla skolelever med datachip i USA. Och som vanligt kan vi förvänta oss att vi i Europa kommer att följa efter.

Ur BBB:s nyhetsbrev: ”Varje barn förses med en namnbricka (se nedan), som har ett inbyggt datachip av typ RFID. Det är enkelt uttryckt en liten radiosändare som fungerar utan batteri. Avläsningsutrustning (”RFID-läsare”) sätts ovanför de dörrar man vill bevaka.

Läsarna känner av varje passage och lagrar information i en databas och var och när varje barn har passerat, inklusive kommentarer om sen ankomst. Lärarna får vid varje lektions början en närvarolista trådlöst sänd till sin handdator, vilket sägs underlätta närvarokontrollen. Den centrala databasen med barnens passager ska också hjälpa till att ”stävja skolk, vandalisering och förbättra barnens säkerhet”.

Den som är intresserad av att läsa mer om Storebrorssamhället kan med fördel besöka Per Ströms hemsida på www.atomer.se

Att detta system så småningom kommer att omfatta alla medborgare är det knappast någon som behöver tvivla på.

Det kommer väl först till tunnel-banans spärrar, sedan till alla skolor och arbetsplatser..

Besök tillverkarens hemsida!