Stoppa skatteparadisen för de rika och de superrika!Igår eftermiddag postade jag här inlägget ”Högsta domstolen ger grönt ljus för skattebrott” då ”Högsta domstolens beslut nyligen tvingar också Skatteverket att ändra praxis och sluta polisanmäla lindriga skattebroptt” enligt DN och andra. Detta medför förstås att möjligheterna till skattebedrägerier ökar, och detta kommer sannolikt att ske. Domstolsutslaget medför alltså ökad kriminalitet. Detta är egentligen skandalöst och mot all vettig skattemoral. Jag menade också att de som har störst möjlighet till mindre skattebrott är förmodligen de med ganska hög inkomst och med möjlighet att anföra olika avdrag och att domen kommer att bidra till ökade socoekonomiska skillnader i disponibel inkomst i nu okänd omfattning. Bakgrunden är en lag inom EU, som Sverige i stället kunde mobilisera befolkningen för att protestera emot.

Jag kunde rapportera att Erik Bylander, docent i processrätt, menade att ”Det här är en stor prestigeförlust för det svenska rättssamhället”, vilket jag gärna vill tro och hoppas att en stor del av den svenska befolkningen instämmer i. I sin huvudledare riktade DN inte någon kritik mot att beslutet bäddar för ökade skattebedrägerier.

Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Som utlovat i föregående blogginlägg kommer här inlägg på temat ”skattaparadis för rika”.

Större skattebrott.
Jag vill påminna om en rapport från i våras om omfattande skattebrott bland rika i hela världen
Ett dussintal journalister i International Consortium of Ivestigate Journalism (ICIJ) har publicerat en stor rapport om skattaparadis efter att ha kommit över en källa med 2,5 miljoner filer med uppgifter från mer än 120 000 offshorebolag, truster, politiker, industriföreträdare och främst mycket rika människor världen över från mer än 170 länder, människor som rör sig i de fina salongerna och porträtteras i exklusiva magazines. De framträder ändå som en grupp kriminella bland de högt räknade 0,01 % rikaste (700 000 personer) i världen. Och de är ju det. Dels har de gjort en formellt kriminell handling, och dels har pengarna främst arbetats ihop av andra. Det sist nämnda är inte kriminellt under nuvarande lagstiftning, men en essens i kapitalismen. Detta gäller även de mycket rika som inte har pengar i skatteparadis.

Mycket rika människor bör kanske betraktas med misstänksamhet eller som parias a priori i en värld med bättre samhällsmoral än dagens? I Frankrike leder det till regeringskris då budgetministern tillhör skattesmitargruppen. Och i Sverige tillåter vi att hundratals miljoner av skattepengar hamnar i skatteparadis via privata bolag inom vård, skola och omsorg, samtidigt som välfärden försämras. Vårt nuvarande demokratiska system är otillräckligt!

Data-materialet är mycket stort, 160 gånger större än de dokument som läckte ut från USA:s regering till Wikileaks. Det har bearbetats av 86 journalister från 46 länder, däribland journalister från kända tidningar som The Guardian och BBC i Storbritannien, Le Monde i Frankrike, Süddeutsche Zeitung och Norddeutscher Rundfunk i Tyskland, Washington Post, Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

I rapporten nämner man en studie av James S. Henry, tidigare chefsekonom på McKinsey & Company, som uppskattar att förmögna individer har mellan 21 och 32 biljoner dollar privata finansiella förmögenheten undanstoppad i offshore skatteparadis. Detta motsvarar ungefär storleken på amerikanska och japanska ekonomierna tillsammans.Detta motsvarar mellan 1/3 och hälften av världens BNP på 69 biljoner dollar. Och då medtar man inte andra placeringar av rika som guld, egendomar, lyxjakter under främmande flagg mm.

Henrys studie visar bl.a. att de tillgångar som förvaltas av världens 50 största ”privata banker” – som ofta använder offshore skatteparadis för att betjäna sina ”high net worth” kunder – ökade från $ 5,4 under 2005 till mer än 12 biljoner dollar år 2010.

Varför tillåter USA,EU och Sverige detta lurendrejeri-system, väl beskrivet i John Perkins bok ”Confessions of an economic hitman”, som beskriver den bedrägliga miljön och de bedrägliga metoderna utifrån omfattande egna erfarenheter.
Perkins 200px-Confessions_of_An_Economic_Hitman_Cover

I DN 14/7 skriver ekonomireportern Hasse Eriksson att ”Den senaste tidne har sökljusen riktats mot internationella företagsjättar som datorbolagen Apple och Microsoft samt kaffekedjan Starbucks. Bolagen har genom att skyffla kapital mellan dotterbolag i olika länder reducerat skatterna väsentligt”. Tjusigt va – av de stora bolagen och deras aktade, jätterika storägare.

Och de ekonomiska skillnaderna i världen har ökat Enligt Hurun Global Rich List kan världen gläda sig åt en ökning med 83 nya dollarmiljardärer (+6 %), dvs privatpersoner som äger minst motsvarande 6 500 000 000 kronor. Tillsammans hade dessa 1 453 dollarmiljardärer en förmögenhet på 5,5 biljoner dollar, dvs. motsvarande 36 000 000 000 000 kronor. Detta är lika mycket som bruttonationalprodukten i Kina, där det bor minst 1 200 000 000 människor, och knappt 10 procent av BNP i världen. Sverige kan med stolthet glädja sig åt en placering på platserna 18,19 och 90 bland de 100 främsta. Hela 10 % var kvinnor. Flest miljardärer, 409 st (28 %) fanns i USA följt av Kina med 317 st (22 %). Rikedomarna för de 10 rikaste individerna ökade med 22 % förra året, motsvarande 250 miljoner dollar/dag (c:a 1 600 000 000 kr/dag). Och antalet som äger motsvarande minst 10 miljarder kronor ökade från 83 till 108 individer – med 30 %.
Kapitalism nej tack untitled

Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998). (www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf). Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok ”Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine, mars 2008. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt! Som framgår ovan har tillgångarna ökat särskilt mycket för de allra rikaste i världen, vilket medför att %-talet idag blir mindre än 20 %.

Förslag
1. Förbjud omgående dessa skatteparadis!
2. Ökar beskattningen kraftigt av världens rikaste, låt säga de med en förmögenhet över 5 miljoner dollar.
3. Använd pengarna för att ge alla människor på jorden tillgång till bra vatten, sanitet, utbildning, bra hälso- och sjukvård, acceptabel mat och bostad.


intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,, ,

DN 17/7 DN 14/7 ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9