Skrota Forum för Levande Historia

Eftersom vi fått en myndighet som har till uppgift att förfalska eller förvanska historien så kan vi på allvar fråga oss om vi är på väg att säga adjö till demokratin.


Forum för Levande Historia
har i ett antal förvanskade och feltolkade undersökningar gjort gällande att Sverige är ett alldeles osedvanligt antisemitiskt land. Detta har man gjort trots att alla siffror bevisar precis – motsatsen. Man hävdade dessutom att den svenska vänstern var antisemitisk trots att deras egen undersökning visade att vänstern var den minst antisemitiska av alla riksdagspartier. De värsta var moderater, centerpartister, kristdemokrater och folkpartister.

Forum för Levande Historia är därför inget annat än en politisk påtryckargrupp, en grupp som inte drar sig för att använda lögnen som verktyg för att uppnå sina syften. Det senaste agerandet är att de försöker göra gällande att två bibliotekarier i Brännkyrka är demokratiskt opålitliga eftersom de inte känner sig manade att köpa in ett beställningsverk vars avsikt är att ligga till grund för en kampanj riktad mot skolbarnen, en kampanj vars syfte är att göra synonymer av alla ord som demokrati, jämlikhet, broderskap och medinflytande och liknande med – blodbad och diktatur. Åsa Linderborg skrev om detta i Aftonbladet, en både tänk- och läsvärd artikel.

Åsa Linderborg/AB: ”Den nya högerregeringen har dock fallit för frestelsen att politisera historien för egna syften. Alltså har man nu – efter idog lobbyverksamhet från bland andra UOK, Upplysning om kommunismen, knuten till näringslivets tankesmedja Timbro – ålagt alla skolor att ”informera” eleverna om kommunismen. Det illa dolda syftet är att giftstämpla all vänster. Idén om alla människors lika värde och att medborgarna ska dela lika på arbetet, makten och ägandet ska – om UOK får tolkningsföreträde – göras synonymt med diktatur och blodbad. Ansvariga för kampanjen är Forum för levande historia, en myndighet som till sitt uppdrag liknar de propagandacentraler som finns i just de samhällen man varnar för.”

Anders Svensson för saken vidare ett snäpp när han säger att vår regering bör ställas till svars för allt som liberala och nyliberala regeringar ställt till med runt vår planet.

Anders Svensson: ”En liberal, nyliberal regering som vi istället borde ställa till svars för alla övergrepp som begåtts i liberalismens namn. Exempelvis de tidigare militärdiktaturerna i Chile, Argentina, Uruguay, Brasilien, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Spanien, Portugal,

Grekland, Turkiet, Filippinerna, Indonesien, Uganda, Centralafrikanska republiken, de tidigare apartheidregimerna i Sydafrika och Rhodesia (Zimbabwe), apartheidregimen i Israel och många fler militärdiktaturer över hela världen.”

Själv anser jag att regeringen borde ge Forum för Levande Historia i uppdrag att utvärdera USA:s agerande sedan andra världskriget. När de gjort det så bör de starta en ny kampanj för att berätta vad landet åstadkommit med bomber i Kina 1945-46, Korea och Kina 1950-53, Guatemala 1954, Indonesien 1958, Kuba 1959-1961, Guatemala 1960, Kongo 1964, Peru 1965, Laos 1964-73, Vietnam 1961-73, Kambodja 1969-70, Guatemala 1967-69, Grenada 1983, Libanon 1983, 1984, Libyen 1986, El Salvador 1980, Nicaragua 1980, Iran 1987, Panama 1989, Somalia 1993, Bosnien 1994, 1995, Sudan 1998, Jugoslavien 1999, Afghanistan 1998-? och Irak 1991-?

Det är utomordentligt allvarligt att vi fått en myndighet vars enda uppgift är att förfalska historien och skapa egna ”fakta” för att påverka den uppväxande generationen. Sådant borde inte få förekomma i ett land som kallar sig själv för demokrati.

Källor: Åsa Linderborgs artikel i Aftonbladet Anders Svensson Ali Esbati

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Stalinism, Politik, Samhälle, Kjell-Albin Abrahamsson, Liberalism, Åsa Linderborg, Timbro, Upplysning om kommunismen, UOK, Regeringen, Alliansen, Kommunism, Stalin, Forum för levande historia, Andra världskriget, Drev, Historia, [/tags]