Ska vi bli 500 år som Fantomen?


Idag på morgonen läser jag i SvD att forskarna
redan håller på att klura ut hur vi ska kunna skjuta upp åldrandet. Ja tanken är ju långt ifrån ny, men man talar nu om möjligheter att genetiskt förändra ett människoembryo så att människan aldrig blir könsmogen utan stannar i utvecklingen vid en 11-årings nivå.

Läs i SvD!

Det skulle innebära att den unge människan kontinuerligt fortsätter att bilda nya celler i alla organ och på det sättet håller åldrandet borta. Det spekuleras i att en sådan varelse kunde bli upp till 500 år gammal.

Man har gjort experiment med möss och lyckats få dem att bli motsvarande 180 år gamla (jämfört med människan). En annan variant av detta är ju redan tämligen accepterad och det är den s.k. reservdelsmänniskan. Att människor kan hållas vid liv längre och längre genom medicinsk vetenskap och transplantationskirurgi är knappast speciellt kontroversiellt.

Själv känner jag en man som lever med en annan människas hjärta i kroppen, och den som donerade sitt hjärta skulle under inga omständigheter ha överlevt eftersom vederbörande redan var kliniskt avliden. Tankar kring detta har jag haft ett flertal gånger. Läkarvetenskapen kunde förlänga min mors liv ett antal år eftersom hon fick en ny njure. Själv har jag genomgått en bypassoperation vilket givetvis ställer frågan om liv och död på sin spets.

Men som jag ser det kommer väl knappast en genmodifierad människa att skapas, i vart fall inte någon som inte blir könsmogen. Det känns totalt och oåterkalleligt som ett avsteg från allt vad etik heter.

Men ska forskningen stoppas av det skälet? Kan man inte utgå ifrån att de flesta av oss vill leva lite längre än vad vi annars skulle göra? Stamcellsforskning och annat som kan leda till att man bättre kan bota sjukdomar, att man kan ge de äldre ett bättre liv ur hälsosynpunkt är inte det bra?

Vilka blir då effekterna av att höja människans genomsnittsålder tio år exempelvis?

I samma tidning finns en liten notis om att forskare i Kanada lyckats klona flugor med framgång. Av 800 försök så lyckades man klona fram 5 flugor. Vilka effekterna skulle bli om dessa flugor rymde framgår inte. Det är det väl helt enkelt ingen som vet.

Läs i SvD!

Med andra ord så finns det en mängd frågor som vi borde ta oss en funderare på lite till mans och kvinns. Den första artikeln jag talar om handlar i huvudsak om etikforskare Eva-Lotta Grantén i Lund och de tankar och frågor om etik som hon pekar på. Angelägna frågor enligt mitt sätt att se saken.