Ska Persson göra som pippin här?


Skriverierna om en tänkbar fågelinfluensaepidemi fortsätter i oförminskad omfattning. Idag gör myndigheterna vad de kan för att tona ner faran, och det är säkerligen en riktig strategi.


– Hej, mitt namn är Doktor Göran…

Men man kan också konstatera att Sverige numer har försatt sig i en prekär situation.

För om en pandemi skulle bryta ut så kan varje enskilt landsting stå i en situation där de själva måste konkurrera med -Stater- när de ska upphandla vaccin.

Läs artikeln i SvD!

Detta för att Statens Bakteriologiska Laboratorium, SBL, har privatiserats i den alltför vanliga marknads-fundamentalistiska andan.

Som alla förstår är det otvetydigt så att vi i landet borde ha ordentliga resurser att forska kring olika virus. Vi behöver även ha en avancerad forskning när det gäller vaccinfram-ställning, och dessutom bör vi ha möjlighet att framställa vaccin i stora mängder med kort varsel.

Leder det till ökade statliga utgifter med några miljarder så är det inget som vi skatte-betalare bråkar om.

Nu väntar jag spänt på vad regeringen kommer till för slutsatser…