(s) och (fp) måste stoppas


Idag kan vi läsa i SvD att folkpartiet och socialdemokraterna är beredda att trotsa lagrådet på väsentliga punkter och införa lagar som strider mot EU:s mänskliga rättigheter.

Det är inte bara Europeiska Unionens mänskliga rättigheter som lagförslaget strider mot utan även Förenta Nationernas. Det bekymrar dock Thomas Bodström mindre eftersom dessa terroristlagar ska genomföras – och gälla – från den första juli i år. De ska således drivas igenom i raketfart och det ska inte få bli en valfråga.

Många politiker har krävt att man måste tillsätta en utredning som tar ställning till samtliga förändringar av lagarna i ett samlat grepp, och samtidigt se över vilka effekter de skulle på för den personliga integriteten. Men någon sådan konsekvensutredning tänker folkpartiet och socialdemokraterna inte ställa upp på eftersom det självklart skulle leda till en allmän och öppen debatt om vi verkligen vill ha terrorlagar av typ ”Patriot Act” i Sverige.

Med andra ord är folkpartiet och socialdemokraterna i färd med att avskaffa, eller i vart fall reducera, våra mänskliga rättigheter. Inget av dessa partier har gått ut med det innan förra valet, en lagändring kan t.o.m. strida mot grundlagen varför det krävs ett val mellan förslag och genomförande.

Men det här handlar inte om enskilda personer i respektive parti. Jag börjar luta åt att både (s) och (fp) måste få ett mycket kraftigt minskat politiskt inflytande i landet. Och att det dessutom brådskar.

För mig personligen är det inte något svårt val eftersom det parti jag röstar på är klara motståndare till denna utveckling.

Det betyder att sossar kan rösta på samma. Men de med en grundmurad borgerlig syn, vilka ska de rösta på? Törs Reinfeldt stå upp för sina nyliberala idéer och lova att moderaterna inte ska medverka till ett grundskott mot den svenska demokratin?

Eller håller moderata samlingspartiet med Bodström et consorties?