Regeringens svårigheter uppmärksammas


Nu börjar internationella medier uppmärksamma de svårigheter som socialdemokraterna hamnat i på grund av den saktfärdiga reaktionen på naturkatastrofen.

Reuters: ”ELECTION PUNISHMENT? Persson will not face elections until September 2006, but some commentators said voters would not forget and eventually punish his center-left Social Democrats at the polls..”

Läs Reuters rapport!

Reuters nämner även Christina Doctares svidande kritik i SvD mot regeringen Persson:

”- Om statsministern och hans kabinett tror att de kan klamra sig fast vid sina taburetter i maktfullkomlighet är risken stor att de kommer att upptäcka att de spolas bort av svenska folkets vrede.”

Läs Christina Doctares kritik i SvD!