Regeringen sätter alkoholkapitalets vinster före folkhälsan
På DN Debatt finns idag 9/7 en utmärkt artikel med titeln ”Kommersialismen krig alkoholen måste bort” av professorn och överläkaren Sven Andréasson, en ledande forskare och debattör. Titeln kanske får någon att tro att det är vänsteråsikter, som ofta på denna blogg. Det är det inte alls det finns en omfattande empiri och många vetenskapliga studier bakom Systembolagets försäljningsmonopol. Sven är känd som folkpartist, satt i kommunfullmäktige i Stockholm på 90-talet. Men han är vetenskapsman inom folkhälsoområdet. På nyheterna hör man att Systembolaget anmält ett par firmor för att de erbjuder försäljning av vin. Utmärkt, äntligen! Systembolagets försäljningsmonopol av folkhälsoskäl stadfästes av EU-domstolen på 1990-talet.

(Formellt sett är jag jävig. Sven och jag har publicerat många vetenskapliga arbeten tillsammans och slog ihop våra närstående forskargrupper på Karolinska Institutet år 2008, men Svens uppgifter och åsikter stöds av en mycket stor majoritet alkoholforskare, och i tillämpliga fall även internationellt).

Sven skriver ”Regeringen saknar linje. Det finns stora brister i kontrollen av hur alkohol marknadsförs och säljs. Men varken regering eller myndigheter tar sitt ansvar för den tilltagande kommersialiseringen. Den utredning som i dag lämnas över till regeringen blir i stora stycken bara ett slag i luften”.

Alkohol imagesCAUXS91D

Han skriver vidare:* Det är skandal att våra politiker inte intresserar sig för Sveriges största sociala och medicinska problem: alkoholfrågan. Det gäller tyvärr både alliansen och oppositionen.
* Den fråga som först måste besvaras är om det är tillåtet för någon annan än Systembolaget att sälja alkohol. Genom att inte ge utredningen den uppgiften blundar regeringen för en utveckling som kan leda till att konsumtion och skador på sikt exploderar.
* Vardagsdrickandet tilltar, vilket gör att allt fler tappar kontrollen över sitt drickande.
* En viktig förklaring till det ökande vardagsdrickandet är marknadsföringen. Alkoholföretagens reklamsatsningar har på några år ökat mycket kraftigt och överstiger nu en miljard kronor om året.* En annan förklaring är sjunkande realpriser på alkohol. Här är kunskapsläget glasklart. Priset är det starkaste verktyget för att minska konsumtion och skador. Detta gäller särskilt för ungdomar och storkonsumenter.
* En hörnsten i svensk alkoholpolitik har sedan länge varit att begränsa det privata vinstintresset. Systembolaget är ett resultat av denna princip.
* Modern alkoholforskning finner att både konsumtion och skador begränsas genom offentliga, icke vinstdrivande monopol.
* En stor och växande grupp svenskar, omkring en halv miljon, har ett alkoholberoende eIller skadligt bruk av alkohol. En mindre andel av dessa, cirka 50.000 personer, finns i behandling. Resten är i allmänhet medvetna om sitt överdrivna drickande men drar sig för att söka hjälp.
* Det krävs en rad alkoholpolitiska åtgärder, framför allt skattehöjning, kontroll av marknadsföringen och en ordentlig upprensning av näthandeln med alkohol.

Egen forskning och erfarenheter.

Jag har tidigare nog aldrig nämnt något om min egen forskning inom alkohol- och drogområdet, men gör det nu.
I min avhandling 1987 fann jag att den mer restriktiva svenska alkoholpolitiken från mitten av 1970-talet med borttagandet av mellanölet, lördagsstängning av Systembolaget, kraftigt ökning av alkoholförebyggande insatser och en hälsovåg hade samband med:
– minskning av alkoholförsäljningen med drygt 20 % mellan 1976 och 1984;
– ännu större minskning bland ungdomar;
– kraftig minskning av de alkoholrelaterade sjukdomarna skrumplever och bukspottskörtelinflammation;
– minskning av sjukhusvård med alkoholismdiagnos;
– särskilt stor minskning av antalet förstagångsvårdade;
– minskning av omhändertaganden enligt LOB (Lagenom om omhändertagande av berusade mm) och trafiknykterhetsbrott.

Under denna tid minskade även narkotikabruk och rökning.

(Jag skriver detta i en sommarstuga utan tillgång till avhandlingen och minns faktiskt inte siffrorna).

Forskarvärlden kämpar mot Alkoholkapitalet.

Nedan följer ett utdrag ur blogginlägget 16/2 med titeln ”Forskarvärlden till attack mot alkoholindustrin ”.

”Inom samhällets olika grenar, inom forskning och vård och inom folkhälsoarbetet pågår en strid mellan å ena sidan vetenskapligt baserad kunskap och å andra sidan Kapitalets strävan efter största möjliga vinst till så gott som vilket pris som helst. I början av februari nåddes jag av ett utskick från forskarkolleger i olika länder som efterlyste stöd för ett kritiskt uttalande om alkoholindustrin. Bland initiativtagarna märks 3 av de 10 sannolikt mest inflytelserika alkoholforskarna inom folkhälsovetenskap och socialvetenskap kanske främst Tom Babor, USA som på 1990-talet var projektledare för Project Match, världens största behandlingsstudie inom alkoholområdet och sedan ledare för den internationella vetenskapliga kunskapssammanställningen inom alkoholpolicy (Alcohol – no ordinary commodity) och droger (Drug policy and the public good).

Den internationella folkhälsogemenskapen reagerar på den globala alkoholindustrins försök att tillämpa WHO:s globala strategi mot skadligt bruk av alkohol -sammanfattning Den 8 oktober 2012 publicerade tretton av världens största alkoholproducenter en lista på åtaganden för att minska skadligt bruk av alkohol, till synes till stöd för Världshälsoorganisationens (WHO) global strategi för att minska skadlig användning av alkohol. Ett udrag följer nedan.

”Baserat på alkoholindustrins brist på stöd för en effektiv alkoholpolitik, feltolkning av den globala strategin, och deras lobbyverksamhet mot effektiva folkhälsopolitiska åtgärder, menar vi att alkoholbranschens olämpliga åtaganden måste mötas av ett enigt svar från den globala folkhälsogemenskapen.

Våra reservationer kan sammanfattas i följande punkter:
1. Åtagandena bygger på tvivelaktiga antaganden, som de anges i undertecknarna ”Ingress”.
2. De fem föreslagna åtgärderna är svaga, sällan baserad på vetenskaplig kunskap och kommer sannolikt inte att minska skadlig alkoholkonsumtion.
3. Tidigare initiativ som åberopats av alkoholindustrin som bidrag till WHO:s globala strategi har stora begränsningar ur ett folkhälsoperspektiv.
4. Undertecknarna feltolkar sin roll i förhållande till genomförandet av WHO:s globala strategi.

Medlemsstaterna uppmanas att se till att resurser finns tillgängliga för att ge evidensbaserad underlag för policyutveckling
som är oberoende av kommersiella intressen. De uppmuntras också att inrätta finansieringskällor som är oberoende av kommersiella intressen för forskning och opinionsarbete inom folkhälsoområdet.

Dessutom rekommenderar vi att de globala alkoholproducenterna att avstå från att engagera sig i hälsorelaterade förebyggande arbete, behandling, forskning och inom trafiksäkerhetsområde, då deras insatser tenderar att vara ineffektiva, tjäna egna intressen och konkurrera med aktiviteter av WHO och inom folkhälsoområdet. De globala alkoholproducenterna uppmanas att sluta med sin opposition mot effektiv vetenskapligt baserad alkoholpolitik, och att avstå från produktinnovationer som har hög missbrukspotential och som främst riktar sig till unga och till utsatta grupper.

Slutligen rekommenderar vi att vi inom folkhälsoområdet undviker finansiering från källor inom industrin för förebyggande insatser, forskning och informationsverksamhet och att avstå från varje form av samarbete med industrin

Slutsatsen är att de globala producenternas verksamhet som sägs vara till stöd för WHO:s Global Strategy stör arbetet av folkhälsoexperter, WHO och NGO:er inom folkhälsoområdet att ta itu med den globala sjukdomsbördan som beror på alkohol. Företag med ohälsosamma varor de globala alkoholproducenterna bör inte ha någon roll i nationell och internationell folkhälsopolitik.”

* För en bra alkoholpolitik som minskar alkoholskadorna – mot alkoholkapitalets vinstintressen!


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DN:s huvudledare 10/7 DN Debatt 9/7 SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9

SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv