Opinionsundersökningar i 65 länder = USA utgör största hotet mot världsfreden


Enligt en global opinionsundersökning utförd av Win/Gallup International, som genomfört opinionsundersökningar sedan 1977, menar 24 % av omkring 68 000 personer i 65 länder över hela världen att USA är det största hotet mot världen. På andra plats kom Pakistan med 8 %, följt av Kina (6 %) och Afghanistan, Israel, Iran och Nordkorea med vardera 5 %. Därefter följde Indien, Irak och Japan med vardera 4 %, medan Syrien fick 3 % och Ryssland 2 %.
Frihetsgudinna gråter bild

54 procent av de tillfrågade i Ryssland sade att USA är det största hotet mot freden medan 49 procent av kineserna hade samma uppfattning.
I Latinamerika toppades listan av närmaste grannen Mexiko (37 procent), följt av folkrika Brasilien (26 procent) och Peru (24 procent).
Bland USA:s nära allierade länder ligger Grekland, Turkiet (45 procent vardera) och Pakistan (44 procent) högst.
Även de tillfrågade i USA anser att deras land är största hotet mot världsfreden.

Obama hök untitled

Som kommentar vill jag först säga att resultatet är ganska glädjande. Trots USA:s ideologiska dominans, desinformation och strävan att framstå som vän av fred och demokrati, med understödd av en dominerande och okritisk press anser tre gånger fler att USA är största hotet mot världsfreden som då det gäller näst största hotet. Trots alla artiklar som utmålare Ryssland som en allt starkare hotande stormakt är det 12 gånger fler som ser USA som främsta hotet än då det gäller Ryssland. Rysslands fredsarbete då det gäller Syrien har troligen betydelse härvidlag.

Men siffrorna borde varit mycket högre då det gäller USA. Läs boken ”USA som världspolis” av Ulf Karlström och mig efter beställning på macoma.karlström@telia.com

En liten påminnelse om USA:s insatser detta millenium.

* Det illegala brutala kriget mot Irak med mellan hundratusen och en miljon dödade;
* Det brutala angreppskriget i Afghanistan;
* Sönderslagningen av Libyen via NATO;
* Kriget mot Syrien via ombud och hotet om ett fullständigt olagligt anfallskrig;
* Drönarna, där användning baseras på beslut av president Obama utan juridisk eller demokratisk insyn;
* CIA:s omvandling från brutal spionorganisation och statskuppare till terrroristorganisation (Pulizerprisvinnaren Mazetti);
* De upprepade mordförsöken mot Venezuelas ledare Chavez och Kubas ledare Castro;
* Tortyren har fått ett tydligt ansikte i västvärlden;
* Den kraftiga militära upprustningen, med minst 700 militärbaser i andra länder och en omringning av Kina och Ryssland
* Den omfattande moderniseringen av kärnvapen av Nobels fredspristagare Obama;
* Den omfattande, tidigare hemliga övervakningen av människor runtom i världen, av statschefer, viktiga organisationer och USA-bolags konkurrenter av NSA och andra;
* Minskningen av demokratin i USA enligt USA-jurister och expresident Carter;
* Guantanamo.

Al-Sissi untitled

Statskupper mot demokratiskt valda regeringar.
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , ,

Gallupundersökningen Globalresearch 15/12 Gulf Today 15/12 AB 13/12 Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken UD blogg Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-Kulturfront Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 DN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP