Obamas “nya generösa” reform för immigranter.


Detta är ett mycket kort blogginlägg i ett mycket aktuellt ämne – invandring. Journalisten, översättaren och debattören Åke W. Bergh har vänligen tillställt mig några rader och en kort text från en artikel, en text som jag översatt.
Invandringspolitik

Artikeln
Samma svenska medier som inte nog kan gissla vår ”inhumana” invandrings-, flyktingpolitik avstår samtidigt sällan eller aldrig från att prisa amerikanska bombhögerns självklara rätt att ingripa ”humanitärt” (läs militärt) enligt R2P (Anders R:Right to Protect – praktiken självpåtagen rätt av USA & Co att angripa andra länder). Brutala insatser som alltid betyder massdöd, förstörda samhällen, fullt kaos och inte minst – just det – flyktingströmmar! Det här är för er, Expressen, DN et consortes, och nu även public service: läs om Obamas senaste ”reformpaket” för världens främsta immigrantland. Hittills okommenterat(?) i svenska medier (sök själv!)

OBS! inlägget gäller immigranter som förväntas försörja sig och betala skatt – flyktingar tar USA knappt emot, allra minst från de alltfler länder man bombar eller bara beväpnar och sprider kaos i, senast Ukraina! Här citat av den amerikanske immigrationsrättsaktivisten John Orland från ett avsnitt i en artikel i Counterpunch som snabbt och fritt översatts av Anders.
Obama president_official_portrait_hires

”Obamas beslut erbjuder de som kvalificerar sig en möjlighet att stanna kvar i USA tillfälligt i tre år. Detta så länge som de klarar kontroller av sin bakgrund och betala skatt där skatteindrivare kommer att ha sista ordet. Inte en enda invandrare kommer att erbjudas en ”väg till medborgarskap” och inte heller kommer de att vara berättigade till federala förmåner eller uppdrag hälso-och sjukvård täckning.

Obama nämnde inte att dessa invandrare ofta har haft statliga och federala skatter som dras från deras löner eller löner av obarmhärtiga arbetsgivare och att de samtidigt nekas förmåner som alla skattebetalare ska ha! Obamas beslut kommer att kräva indrivning av skatter, men det blir ingen retroaktiv återbetalning till invandrare för att de utesluts från de fördelar som andra skattebetalare har.”i Andra om: , , , , , , , , , ,, ,

Counterpunch 28&11 Pål Steigan 29/11 SvD Elin Örjasaetter SvD Migrationsverket UnicefNorrköpings tidningar 26/8 DN 22/7