Nordkoreas och andras kärnvapen


Dagens Nyheter skrev igår ”Världen reagerar med ilska och rädsla på Nordkoreas provocerande kärnvapenprov. Oron ökar för att kärnvapenmakten nu får allt effektivare vapen. FN fördömer och förbereder straff.” ”FN:s säkerhetsråd skärper tonen mot Nordkorea. I ett hastigt sammankallat möte i New York på tisdagen ”fördöms” provsprängningen. Säkerhetsrådets 15 medlemmar inledde därefter omedelbart arbetet med att ta fram ”nödvändiga åtgärder” för att straffa Nordkorea.” Liknande tongångar finns i andra massmedia. Det är bra att världen reagerar mot kärnvapen tycker jag, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen alltsedan föreningens start för mer än 30 år sedan.
Det är bra att vi påminner oss om några fundamenta om dessa vapen som kan utrota världens befolkning och djurliv flera gånger om på några dagar.
Kärnvapen I untitled

NPT-avtalet
NPT-avtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty) eller ickespridningsavtalen är internationella överenskommelser om att inte sprida kärnvapen i världen.Avtalen är underskrivna av de allra flesta av staterna på jorden och trädde i kraft 1970.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen, och det har inte heller Nord-Korea gjort. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra:” allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll.” vilket inte skett i någon nämnvärd grad.
KIM 2 images

Tvärtom har USA, den i särklass mest aggressiva, krigiska, diktaturskapande och diktaturstödjande staten efter andra världskriget rustat upp kraftigt detta millenium, och moderniserat sina kärnvapen sedan Obama kom till makten. Och USA har även hotat att använda sina kärnvapen mot olydiga stater. (Jag tänker nu inte på hoten att sätta in kärnvapen i Korea, Ryssland, Kina och Indokina i början av 1950-talet). Som vanligt finns i dominerande massmedia ingen kritik av detta, man spelar genomgående med i USA:s förföriska och fruktansvärt farliga spel.

Carl Bildt fördömer Nordkoreas kärnvapenprov, OK, men riktar ingen kritik mot de stora kärnvapenmakterna och USA:s kärnvapenupprustning. Säger något. idag skriver Urban Ahlin på Svenska Dagbladets Brännpunkt ”Nu borde också Sverige agera för att få till stånd en konvention som förbjuder kärnvapen” – och jag kan för kanske första gången instämma i ett utrikespolitiskt uttalande av Urban Ahlin, som så representerar socialdemokratins övergivande av Olof Palmes politik.

Dagens Nyheter skrev 16/9 förra året: ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Liknande information fanns i andra massmedia.
USA:s hycklande kärnvapenpolitik.
Efter kalla krigets slut genomförde bl.a president George Bush en reell kärnvapennedrustning, vilket även skedde i Ryssland. Kärnvapenindustrin stod inför problem, och började lobba för påstådda nya typer av kärnvapen enligt en artikel i Counterpunch hösten 2011, bl.a ”The Robust Nuclear Earth Penetrator” och ”The Reliable Replacement Warhead”.

Förre presidenten Georgw W Bush var positiv till detta, men kunde ej få stöd för kärnvapenupprustning, men det har nu Obama alltså lyckats med trots sitt tal i Prag 2009 som tolkades som ”anti-kärnvapenretorik”.

Visserligen ingick ett nytt START-avtal med Ryssland in april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om. Detta diskuteras bl.a i Counterpunch 16-30 september 2011 under rubriken ”Succeeding Where Bush Failed. The Obama Administration’s Nuclear Weapons Surge.”. Av artikeln framgår att ”Obama’s first term will go down in history, however, as containing one of the single largest spending increases on nuclear weapon ever”.

Enligt Obama’s SSM-plan för kärnvapen ska många miljarder US dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen. (I SSM-planen återfinns ordet ”öka utgifterna” ett tjugotal gånger enligt Counterpunch.) I SSM-planen ingår också konstruktion av fabriker och nya typer av kärnvapen.
USA:s militärutgifter uppgick år 2010 till 791 miljarder US dollar enligt svenska fredsforkningsinstitutet SIPRI, 49 %, av de totala i världen på 1 620 miljarder. USA har mer än 900 militärbaser i mer än 100 länder.
Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?

Och krigsorganisationen NATO:s militära program vilar till syvende och sist på kärnvapeninnehavet.

Skarpa protester mot Nordkoreas kärnvapenprov kommer också från länder i EU och Europa – världens kärnvapentätaste världsdel
Två kärnvapenstater finns inom EU, som fick fjolårets Nobelpris. Storbritannien har c:a 185 kärnvapen och Frankrike c:a 300 kärnvapen, medan USA har ca 110 kärnvapen utplacerade innanför EU:s gränser

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.


i Andra om: , ,, , , , , , , ,

DN 12/2 DN 13/2SvD 13/2 AB 13/2Expressen Röda Malmö Svensson-bloggen FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gily