Moderat hävdar att mutor kan vara bra!


Detta inlägg är från Jinge. Användarnamnet Anders är fel (tekniskt misstag av Anders).

Korruption och mutor kan i vissa lägen vara bra för samhället. Det hävdade den moderata riksdagskvinnan i Stockholm på måndagen.

Ekot: Men hur kan korruption vara en väg?

(m) – Om du jämför att jag i ett fall fattar ett beslut som gagnar min maktposition men som leder till ett beslut som inte är optimalt för samhället. Med en muta skulle jag fatta ett annat beslut som kan få en bättre effekt för samhället i stort, säger Anne-Marie Pålsson.

Av det kan man möjligen dra slutsatsen att vi bör muta alla moderater i riksdagen om man ska kunna förmå dem att fatta beslut som är bra för samhället i stort.. :-)

www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=474750