Mellanösternkonfliktens lösning?


I dagens upplaga av SvD står denna lilla blygsamma notis.

Andelen sekulariserade bland muslimer i mellanöstern är säkerligen betydligt lägre än bland svenskarna. Men givetvis finns det många miljoner.

Nu har de chansen att konvertera till judendom och därmed få rätt att flytta till Israel och bli israeliska medborgare..

En smidig lösning på ett uråldrigt problem?

Eller behagar SvD skämta? :)