Måste (s) TVINGA Margot att tänka om?


Idag fortsätter media sina spekulationer om Margot Wallströms plats inom social-demokratin.

Morgonekot och P1-morgon gav hennes debattartikel i Aftonbladet största utrymmet och en media-representant gissade att det inte räckte att Persson klappar marsvin i TV för att återfå folkets förtroende.

Sossarna ska ha en partikongress i höst och det mest naturliga vore väl om Persson ställde sin plats till förfogande och lät någon som har större möjlighet att bli ett seger-lokomotiv i valet ta över.

Att denna ”någon” borde vara en kvinna är självklart (se SvD-utdraget) och även om så inte var fallet så finns det bara en person som har tillräckligt stöd inom partiet, och ute bland partiets väljare och även bland motståndarna.

SvD: ”I mars publicerade tidningen Metro en opinionsundersökning som visade att 37 procent av de tillfrågade svenskarna helst ser Margot Wallström som ny partiledare för socialdemokraterna. Hon har också framstått som solklar favorit i de egna leden. När SvD för ett år sedan pejlade stämningarna bland de socialdemokratiska distrikts-ordförandena ville hälften av de svarande se henne som Perssons efterträdare.

Trycket på Margot Wallström har sedan dess ökat, både från medier och partikamrater. Hon ”tvingades” att med hjälp av debattartikeln försöka få stopp på rykten och övertalnings-försök. Detta förefaller dock inte ha lyckats. SvD har talat med flera ledande kvinnor i partiet och gemensamt för alla är att de inte ger upp hoppet om att Wallström en dag ska ta över rodret. – Jag tror att allting kommer att vara i ett annat läge den dagen det blir aktuellt med en ny partiledare. Det är väldigt viktigt att det blir kvinna nästa gång, säger riksdagsledamoten Anne Ludvigsson, vice ord-förande i s-kvinnor.”

Personligen känner jag mig nästan lite elak när jag framför den här åsikten som nu kommer. Jag tycker nästan att (s) ska tvinga Margot att tänka om…

Läs SvDs artikel!

Tänker Persson göra en dokusåpa av detta?