Låt marknaden ta över monarkin!


Idag skriver Aftonbladet en artikel som handlar om att kungahuset vill ha ökade anslag till verksamheten.

I praktiken vill de upprusta diverse slottsparker, öka säkerheten, anställa nya guider och liknande. Eftersom vi samtidigt har ett antal politiker som gillar marknadsekonomi så tycker jag nu att det är dags att helt slopa kungahusets skattefinansiering.

Ska jag som skattebetalare gå och titta på något av de kungliga slotten så får jag betala inträde. Det är väl rimligt, men nu är det faktiskt så att jag redan betalar för deras uppehälle, underhåll av slott, parker och samlingar. Då ska det inte komma någon extra kostnad när jag vill gå och titta.

Låt i stället kungafamiljen, slott, samlingar och parker bli helt avgiftsfinansierade. Vill folk se någon kunglig så får de betala inträde precis som man redan får göra på slott och museer. Personligen kan jag tänka mig att skilja kungahuset från staten precis som man gjort med kyrkan. De som vill fortsätta betala sitt tionde till verksamheten bör givetvis få göra det.

Tar de sedan en extra hundralapp för att låta sig fotograferas av besökande gamla tanter och andra turister så slipper vi skattebetalare ifrån dessa utgifter.

Nedanstående lista är hämtad ur Aftonbladets artikel om ökningarna av utgifterna:

Drottningholmsparken 4,5 milj
Gripsholmspark omgivningar 1,11 milj
Hagas och Ulriksdals slottsparker 2,76 milj


Stängsel hjorthagen på Gripsholm 0,1 milj
Strömsholmsparken 0,96 milj
Datahårdvara m m 2,135 milj
Telenätet 0,805 milj
Underhåll elinstallationer tak 0,75 milj
kassa/lagersystem ihårdvara 0,2 milj
Översyn underhåll av vagnar 1,2 milj
Utveckling visningar, Drottn 0,275 milj
Utökad annonsering 0,6 milj
Omarbetning av tapet 0,225 milj
Inventering kungliga samlingarna 0,9 milj
Inpassering, säkerhetsbågar 4,76 milj
Inpassering, rum väskinlämning 0,42 milj
Förnyelse uniformer drabanter, 0,7 milj
Gångmattor 0,74 milj
Audioguider, Stockholms slott 0,6 milj