Knarket flödar in i Schengenländerna


En liten notis i Svenska Dagbladet idag berättar att tullen hittills i år gjort beslag på 213 kilo rent amfetamin.

Att notera är att tullen under hela fjolåret beslagtog mindre, bara 194 kilo.

Man brukar säga att tull och polis tar maximalt 10% av insmugglad narkotika. Sett ur det perspektivet kan vi konstatera att minst två ton amfetamin smugglats in i Sverige hittills i år.

Personligen tror jag att 10% är en mycket positiv siffra. I verkligheten är det säkert bara någon enstaka procent, om ens det..

Man bör också lägga märke till att man här inte talar något om exstacy, kokain,

cannabis eller heroin. Och det är bara tullens amfetaminbeslag, inte polisens.

När Sverige gick med i EU hävdade våra politiker på Ja-sidan att narkotikasmugglingen inte skulle öka. Man påstod att samarbetet mellan polisen i olika länder snarare skulle innebära att det blev betydligt svårare för smugglarna.

Idag har vi facit. Politikerna ljög medvetet för befolkningen.

Ska man drista sig till att beräkna vikten i kilo av den insmugglade narkotikan så hamnar man i siffror på flera tiotals ton, ja kanske över hundra ton.

Under en lång följd av år har man försökt att beräkna hur stor del av ekonomin som den illegala narkotikan omsätter. Redan på 80-talet var narkotikaindustrin större än oljeindustrin vet man. Idag är det svårt att uppskatta det eftersom kontrollen minskat.

Men utan vidare kan man fastslå att narkotikaindustrin är en av världens mest omfattande näringar.