JCPOA och FN:s säkerhetsråds skyldigheter


Denna artikel ”JCPOA and the UN Security Council” har skrivits av professor Gunnar Westberg, TFF (Transnational Foundation) Board member och f.d. co-president i Internationella Läkarrörelsen mot Kärnvapen (IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War).
I en tidigare artikel finns ett pressmeddelande från TFF som återger en gemensam bedömning av honom, professor Farhang Jahanpour och fredsforskaren Jan Öberg.
TFF: JCPOA and the UN Security Council

JCPOA godkändes av FN:s säkerhetsråd, UNSC, som resolution 2231/2015. Säkerhetsrådet har skyldigheter att stödja resolutionen och själva JCPOA, och avtalets partner har skyldigheter inför säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet har således rätt till bland annat följande aktiviteter:
– övervaka och vidta åtgärder för att förbättra genomförandet av resolutionen;
– svara på lämpligt sätt för information om påstådda åtgärder som inte överensstämmer med resolutionen;
– genomföra uppsökande åtgärder för att främja ett korrekt genomförande av resolutionen;
– granska och besluta om förslag från stater gällande överförande till Iran av kärnvapenbaserade, ballistiska missiler vapen, eller liknande, och bevilja undantag från begränsningarna då så är aktuellt.

Mike Pompeo 180522 TFF
Bildtext: Pompeo, nyckelord: Republikan, Tea Party, West Point militärskola, CIA, abortmotståndare, juristutbildad, militär industri, Kochs oljeindustri, US Army, övervakningsprogram för National Security Agency, medlem i National Rifle Association. Pompeo fungerar som en diakon i den lokala kyrkan och är lärare i söndagsskola. ”Han vet att Jesus Kristus som vår frälsare verkligen är den enda lösningen för vår värld”

Det verkar således som om FN:s säkerhetsråd nu borde kontakta USA, partner till avtalet, för att förklara de klagomål FN har mot utvecklingen av JCPOA. Säkerhetsrådet skulle kunna försöka att få till stånd förhandlingar. Säkerhetsrådet borde söka efter möjligheter att upprätthålla avtalets status efter förlusten av USA som partner och uppmuntra övriga JCPOA-medlemmar att genomföra alla möjliga delar av avtalet.

JCPOA är fortfarande giltigt. Den partner som lämnar avtalet har ingen rätt att påverka avtalet i framtiden. JCPOA innehåller bestämmelser för handel med Iran. Sanktioner som tillämpas före avtalet har uttryckligen avslutats av säkerhetsrådet.

JCPOA innehåller bestämmelser för handel med Iran. Sanktioner som tillämpas före avtalet har uttryckligen upphört enligt.

De europeiska medlemmarna och EU bör samarbeta med Ryssland och Kina för att hitta sätt att upprätthålla JCPOA och bortse från invändningarna hos den partner (USA) som har lämnat samarbetet.

Handel, särskilt med olja, skulle kunna genomföras i andra valutor än US-dollar..

i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,