Israel har beslutat om riktade mord


Som vanligt kan man bara häpna över de ständiga brott mot folkrätten, de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen som begås av Israel.

Israel uppger att det är för att palestinierna skjutit Quasamraketer som de nu går in på bred front i Gaza. Personligen kan jag bara beklaga att palestinierna inte har mer träffsäkra och kraftfulla robotar en de nu aktuella. De skulle sannolikt behöva några tusen SAM-robotar av senaste snitt för att skjuta ner de jaktplan som medvetet förstör palestiniernas nattsömn.

SvD: Order om anfall och riktade mord – Israeliska flygvapnet besköt en byggnad i Gaza stad och dödade minst en person, sade vittnen enligt Reuters. Israels militär kunde inte omedelbart bekräfta uppgiften. Händelsen ägde rum i stadsdelen Zeitun, som är ett starkt Hamasfäste.

Att TT-artikeln som SvD publicerar inte tar upp att hela Palestina är ett starkt Hamasfäste är lite underligt. Dessutom är det mycket troligt att den nuvarande aggressionen mot palestinierna leder till en ännu större radikalisering av de grupper som redan idag är beredda att ta till våld mot israelerna.

En sak som jag inte förstår alls är varför inte palestinierna öser in raketer i de olagliga bosättningarna på västbanken. Ur folkrättslig synpunkt torde det vara helt ok eftersom det rör sig om ockupanter…?

[ If Americans Knew ]

[ Artikeln i SvD ]

Andra bloggar om: , , , , , ,

[tags]politik, mellanöstern, israel, palestina, Genèvekonventionen, folkrätt, mänskliga rättigheter[/tags]