Idag får bara Bush flyga i Danmark


Man skulle ju till och med kunna se något positivt i det om det vore så att danskarna bad honom fara och flyga.

Men den tiden då vi hade anledning att känna respekt för folket på andra sidan sundet är sedan länge över.

Att halva Skandinavien blir en flygförbudszon i några timmar i samband med start och landning är dock helt naturligt. Skaffar man sig en herostratisk ryktbarhet som Bush så blir det naturligt

att många misstänks vilja ta honom av daga.

Samtidigt så vore ju en sådan aktion att sänka sig till samma nivå som bombhögern. Bortsett från att man då skulle bli tvungen att gräva djupt och länge i sitt anletes svett så känns det knappast eftersträvansvärt att agera så primitivt.

Möjligen är Usama och grabbarna lite småsugna, vad vet jag..