Hur mycket kan USA devalvera sitt anseende?


Tidigare har jag refererat en undersökning inom EU som visar att folk upplever Israel och USA som det största hotet mot världsfreden.

Idag berättar SR/Ekot om en undersökning som gjorts av amerikanerna själva av Pew-institutet i Washington.

Den visar föga överraskande att folk i de 17 länder som undersökts är skeptiska till USA och anser att landet behöver en militär motvikt.

Och på frågan vilket land som vore bäst lämpat att bli denna motvikt så anses Kina ligga bra till. För oss i Västeuropa kanske det kan te sig märkligt, men av de 17 länder som undersökts så finns flera i mellanöstern och Asien.

Ekot: ”Men vad tror folk styr den amerikanska utrikespolitiken? Ameri-kanarna själva tror att det är media (!!), britter menar att det är amerikanska bolag, fransmännen tror att det är militären och libaneserna menar att det istället är judar som styr.”´

Uppenbarligen så är det inte några större framsteg på demokratins område som USA gjort sig känt för.

Och något tal om frihetens stamort på jorden, som en viss president uttrycker saken, ja det tycks inte ens den egna befolkningen tro på.

Och att den amerikanska utrikespolitiken gjort dem illa sedda är medborgarna i USA väl medvetna om, säger 70% av de tillfrågade amerikanerna.

Ekot: ”USA har haft svårt med sitt rykte sen invasionen i Irak och det är få i den

här undersökningen som menar att världen har blivit säkrare sen Saddam Hussein försvann. Spanjorer, holländare, fransmän och jordanier känner att världen snarare ha blivit farligare.”

Européerna är som sagt skeptiska och amerikanerna är medvetna om sitt sjunkande anseende. Frågorna som väcks blir, som alltid, fler än svaren.

Kommer amerikanerna själva att få ta del av denna undersökning? Kommer medborgarna vilja göra något åt omvärldens skepsis? Kommer de att kunna göra något åt den?

Här i Europa är det lätt att peka med hela handen. Vi pekar på Bush, republikanerna, de religiösa fundamentalisterna och storfinansen.

Varåt pekar amerikanerna? Pekar de uppåt, mot himlen?

Läs Ekots artikel!