HIV, Fågelinfluensa, SARS eller Ebola


För något år sedan så skrev jag om dessa farsoter och det faktum att den förra regeringen beslutat bygga en vaccinfabrik i Sverige.

Nu har WHO i en rapport konstaterat att hotet från för människan främmande farsoter ökat i stor omfattning, samt att vårt sätt att leva förstärker dessa risker. Något som båda morgontidningarna tar upp idag, precis som de gör med sälpesten.

SvD: ”Smittsamma sjukdomar uppstår i dag snabbare än någonsin tidigare i historien, fastslår WHO i sin årsrapport. Det krävs ett väsentligt breddat internationellt samarbete för att bemöta detta hot, skriver FN-organet för internationella hälsofrågor i rapporten ”En säkrare framtid”, som publicerades på torsdagen. Ett uppenbart skäl till att sjukdomar sprids lättare är den ökande flygtrafiken det senaste halvseklet. Även den omfattande världshandeln bidrar. Epidemier låter sig inte hindras av gränser. Det gäller också sjukdomar spridda via livsmedel och skador på hälsan orsakade av kemikalier, biologiska och nukleära olyckor eller angrepp, industriutsläpp och klimatförändringar.”

Om världen drabbas av en ny epidemi, som t.ex. den SARS-epidemi som dök upp för några år sedan, och om den epidemin blir en pandemi och drabbar hela jordens befolkning så kan det vara bra att hålla i minnet att världens sammanlagda produktionsmöjlighet av vaccin uppnår till maximalt 300 miljoner doser. Det betyder att enbart en tjugondel av världens innevånare kan vaccineras under ett inledande stadium av en pandemi.

Beslutet som fattades av socialdemokraterna i enighet med alla partier i Sveriges Riksdag har nämligen lagts i malpåse av den borgerliga högerregeringen. Det har inte gått att få fram något besked om varför. Möjligen kan det vara så att man förvissat sig om att samhällsnyttiga organ ska få tillgång till medicin, när man oroade sig som mest för fågelinfluensan så beslöt man att köpa in ett rejält lager av Tamiflu, den medicinen som eventuellt kan bromsa utvecklingen av sjukdomen i människokroppen.

Men att tro att just den åtgärden ska vara tillräcklig är att lura sig själv. Experterna är helt överens om att det kommer att komma är världsomspännande pandemi, men man vet givetvis inte vilken sjukdom det kommer att röra sig om. Kostnaden för att bygga en vaccinfabrik som snabbt, med den nya gentekniken, kan framställa vaccin för hela Skandinavien och t.ex. de baltiska staterna ligger omkring en miljard kronor.

Tiden, från projektering till färdig fabrik, är minst två år. Det är orsaken till att man under inga omständigheter ska avvakta att en pandemi bryter ut. Det handlar i stället om att fabriken bör betraktas som en del i landets

totalförsvar. En miljard i byggkostnad och sedan löpande utgifter, forskning och nyinvesteringar är ändå oändligt mycket billigare än t.ex. försvarsmakten som kostar oss minst 40 miljarder årligen.

Man måste också vara fullständigt klar över att vi definitivt inte har sjukvårdsresurser att möta och ta hand om en pandemi som drabbar tio procent av landets befolkning. Jag vet inte hur många intensivvårdsplatser vi har i landet, eller hur många respiratorer vi har, men att den bästa metoden är att förebygga är självklart, för alla utom högerregeringen. Möjligen tänker man att den som har råd nog kan skaffa sig vaccin ändå, i någon sorts nyliberal anda.

Vi kan i dagarna se även andra tecken som klart visar på behovet. Sälpesten var ingen sälpest och såhär skriver SvD idag: ”- Sjuka eller döda djur bör betraktas som smittfarliga. Eftersom vi inte kan se att de drabbats av någon tidigare känd sälsjukdom drar vi slutsatsen att det handlar om ett virus som korsat en artgräns och som vi inte vet om det är farligt även för oss, säger Tero Härkönen, förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet.”

Själv är jag sextioplussare, men det finns yngre människor. Varför vägrar regeringen att ta ansvar för er?

Källor: SvD DN SvD2 DN2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

[tags]HIV, Fågelinfluensa, SARS, Ebola, Pandemi, WHO, Vaccin, Totalförsvar, Forskning, Medicin, Epidemi, Högerregeringen, Politik[/tags]