Hemligstämplade uppgifter


Detta inlägg är från Jinge. Användarnamnet Anders är fel (tekniskt misstag av Anders).

Hemlig genmajs kommer att godkännas av Sverige. I testerna som gjorts nämns att det blir en ökad mängd lymfocyter och andra vita blodkroppar. Ökade blodsockernivåer samt att njurarnas vikt sjunker. Allt detta hos råttor..

Därför har nu jordbruksverket hemligstämplat de tester som finns. Men jordbruksminister Ann-Christin Nykvist känner sig trygg med att det är ofarligt varför nu Sverige kommer att godkänna majsen i EU på måndag.

Inom kort kommer oxo Livsmedelsverket att ge klartecken till att godkänna majsen som livsmedel för människor. Läs om genmajsen i SvD

SvD: ”Den vanligtvis GMO-positiva kommittén CBG, Commission du génie biomoleculaire, i Frankrike skriver så här i sin slutrapport: ”Studierna väcker åtskilliga frågor knutna till bristen på tillfredsställande förklaringar av vissa signifikanta skillnader som har observerats i blodbilden, biokemin, urinsammansättningen och vikten av vissa organ.” – Det som slår mig är den höga andelen avvikelser. Det finns för många element där signifikanta avvikelser har observerats. Jag har aldrig sett det i någon annan studie, säger Gerard Pascal, forskningschef för det nationella institutet för jordbruksforskning i Frankrike, till tidningen Le Monde.”

Att jordbruksverket hemligstämplar 1000 sidor av utredningen och bara ger 40 sidor offentlighet säger ju en hel del om sakernas tillstånd. Det är knappast ägnat att öka förtroendet för landets regering i alla fall. (Klicka på länken ovan och skriv vad du tycker om detta på SvD:s hemsida..) Jinge 040915