Gud har aldrig funnits


Den vanligen så läsvärde Göran Rosenberg påstår i sin kolumn i Dagens Nyheter idag att – Gud inte är död. Hans tes är, i sin förlängning, att ateism är en religion.


GR/DN:
”På senare tid har en nygammal religion fått ett uppsving. Den kallas ateism och förkunnar att Gud inte finns och att all religion är vidskepelse och vanföreställning…

…De som propagerar för ateism anser sig naturligtvis inte alls propagera för en religion utan för raka motsatsen. De anser att religionen bygger på irrationell tro medan förnekandet av religionen bygger på rationellt vetande. Ateister tror sig veta att de frågor som religionen försöker svara på (om tillvarons ursprung, mål och mening), redan är besvarade eller kommer att besvaras av förnuft och vetenskap.”

Ateism är ingenting man behöver propagera för. Att inse att det inte finns något högre väsen som styr allting, eller att något sådant skapat liv eller för den delen universum, är något som inte alls har med frågor om tillvarons ursprung, mål och mening att göra. Visst drabbas även jag av det som min hjärna inte kan ta till sig när jag ser ut bland stjärnorna. Häromdagen läste jag att det fanns tomrum i rymden på flera miljoner ljusår, som om inte rymden redan vore ett tomrum.

Att inse att evolutionsteorin huvudsakligen är korrekt är inte religion. Att inte förstå – är ett utslag av våra hjärnors tillkortakommande och brist på kunskap. Att förklara ateism för att vara religion är kanske nödvändigt för vissa, för att de ska förstå ateismen. Men för att en ateist ska förstå religion behövs ingen sådan definition.

GR/DN: ”Vad vi möjligen kan jämföra med är de samhällen som det senaste århundradet har styrts utifrån uttalat ateistiska eller anti-religiösa världsåskådningar, exempelvis kommunismen och nazismen…

…Vad som komplicerar jämförelsen är att såväl kommunismen som nazismen också var religioner.”

Rosenbergs exempel är slående. Han tar upp några av de ismer som ställt till med så mycket

djävulskap för mänskligheten, sedan trasar han sönder sin egen argumentation med att hävda att dessa ismer var religioner. Själv har jag inga som helst problem med att se dessa ismer som katastrofer på alla sätt, men jag kan inte ta in varför dessa ismer skulle vara religioner när han undviker att peka ut de andra ismerna som dödat miljontals oskyldiga.

GR/DN: ”Alla sekulära religioner behöver inte vara destruktiva. Det amerikanska samhället vilar ytterst på en sekulär religion instiftad av sekulära dokument och traditioner. ”

Jag vet egentligen inte om jag ens behöver skriva det, men en tredjedel av amerikanerna är evangelister. Och vad USA:s sekulära författning har med ismen – kapitalism att göra vet jag inte heller. Men att den vanligtvis så briljante skriftställaren Göran Rosenberg för en gångs skull är ute på en cykeltur inser han nog inte själv.

Göran Rosenberg i Dagens Nyheter

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Göran Rosenberg, Ateism, Religion, Ismer, Kommunism, Kapitalism, Socialism, Anarkism, Nazism, Politik[/tags]