Friskola river ”olämpliga” sidor


Den lilla notisen från SvD talar sitt tydliga språk. Att vi har kristna fundamentalister även här i Sverige har visat sig tydligt det senaste året. Pastor Green, Livets Ord, Knutby-sekten och nu detta gäng som på sin hemsida skriver:

”Som en del i skolans kristna profilering har vi kristendom som ett eget ämne på schemat. En lektion i veckan undervisas eleverna i bibliska sanningar med syftet att lära känna den kristna tron.”

Rimligen så betyder det också att man river ur alla sidor som handlar om utvecklingsläran. För att människan utvecklats från aporna, och på längre håll ur havet, ja det går ju stick i stäv med skapelseberättelsen.

Och tål inte barn att läsa hur en människa rent faktiskt blir till så tål de väl inte heller att läsa att det inte är Adam och Eva som är urföräldrar till oss människor..

Friskolan Bibelcentret Oasen!

Maila skolans rektor!