Framtidskonsekvenser med koldioxid?


OBS! Detta inlägg är från Jinge. Användarnamnet Anders är fel (tekniskt misstag av Anders).

Idag har Ekot ett långt inslag om den globala klimatförändringen. Man berättar att forskare från åtta länder samlas vid en stor konferens på Island i november för att bland annat ta del av denna forskning.

Läs vad Ekot skriver på hemsidan!

Man berättar: ”– Temperaturen i Arktis har gått upp ungefär dubbelt så mycket som den globala medeltemperaturen,” säger en av författarna, professor Erland Källén vid Stockholms universitet.

Under de senaste 40 åren har istäcket minskats med 25% hävdar han, och eftersom uppvärmningen i genomsnitt blir dubbelt så hög i Arktis så räknar man med att risken är mycket stor för att istäcket ska försvinna helt. Att det redan är på gång kan man se till och med i Sverige där permafrosten redan börjat försvinna, bland annat i Abisko. Man kan oxo konstatera detta på de glaciärer vi har i landet. Akkasisen (t.ex.) har minskat mycket i omfattning de senaste 10 åren.

Ekot skriver: ”Den förändring av isarna som påbörjats kommer att allvarligt påverka naturmiljön. Isbjörnen riskerar att dö ut eftersom den är beroende av att jaga säl ute på isarna.”

Forskarna hävdar att det redan har gått så långt att man inte hinner hejda klimatförändringen man måste snarare förbereda sig. ”– Vi forskare drar slutsatser utifrån det vi vet och berättar att så här är det och detta är vad som kan hända, säger Erland Källén.

Det är ju känt att koldioxiden i atmosfären ökar dramatiskt. Den värsta syndaren av alla är förstås USA som vägrat att godkänna Kyotoavtalet samtidigt som de står för 25% av världens totala utsläpp. Men folkrepubliken Kina är redan på stark frammarsch. De kommer troligen att bli en minst lika stor miljöförstörare som USA.

Lokalt här i Stockholm kan vi konstatera att de miljöavgifter som kommer att införas leder till att borgarna (utom mp) vinner allt fler sympatier. Att avstå från att köra bil i innerstan upplevs uppenbarligen som ett ingrepp i den personliga integriteten.

En vattennivåhöjning på 5-6 meter, vilket vissa forskare befarar, är ju inte ett problem som hotar de som tar bilen till stan idag, att största delen av Gamla Stan, Kungsholmen och stadens centrum kommer att läggas under vatten bekymrar inte de som vill sitta i köer.. :-(

Att vi snabbt behöver bygga ut kärnkraften för att på så sätt eliminera det hot som växthuseffekten utgör finns dessvärre inte på den politiska agendan. :-( Vad klimatförändringarna gör med norrland vet vi inte. Glaciärerna smälter och älvarna torkas ut? Händer inte det så blir det väl en utbyggnad av vattenkraften.. :-(