FRA och vinklad information

Anders Wik, f.d. överdirektör vid FRA, skriver idag en intressant debattartikel i Dagens Nyheter. Han bemöter en del påståenden om FRA, bland annat att de skulle vara ett nytt STASI.


DN:
”FRA har skannat internationell trafik i många år. Den som skriver ”bomb, terror, attentat, Usama” i ett mejl hamnar faktiskt inte i FRA:s garn, ens om det formuleras på utländskt språk och skickas till Mellanöstern. Det var ett missgrepp när vi av pedagogiska skäl beskrev våra metoder som urval med ”sofistikerade sökbegrepp”. Vi förenklade för mycket och det ledde tankarna fel, Många trodde att skrev man ”spännande saker” i e-posten så skulle FRA granska det. Och så är det inte.”

Nu ska man vara fullständigt klar över att Anders Wik är part i målet även om han är en före detta överdirektör. Han är fortfarande knuten till FRA och hans debattartikel är en partsinlaga.

Det skrivna visar klart och tydligt att FRA:s personal inte bara läser vad som skrivs i tidningarna. Många bloggar har varit inne på just temat om deras sökbegrepp, men bär hans påstående sannolikhetens prägel? Nej det gör det givetvis inte. FRA:s verksamhet är hemlig och skulle han skriva detaljer om den på Dagens Nyheters debattsida så skulle han hämtas av ett par stadiga konstaplar och beredas logi på det allmännas bekostnad i ett antal år framöver.

Det betyder givetvis inte att artikeln är vare sig osann eller oriktig på annat sätt. Men jag anser att han missar en väsentlig sak i debatten. Den handlar inte bara om vad som har varit och hur det är idag, det handlar om att FRA-lagen öppnar möjligheter för myndigheter att spionera på enskilda utan att dessa är misstänkta för brott. Det handlar om att de mänskliga rättigheter vi tillförsäkrats i vår grundlag, i EU:s författning och i FN:s skrivning om de mänskliga rättigheterna åsidosätts. Det lämnar utrymme för godtycke, ett godtycke som idag styrs av våra riksdagspartier. Vi vet ingenting om vilka partier som sitter i landets riksdag och regering efter valet år 2022.

Vi vet däremot att vi i 2010 års val riskerar att få in ett fascistiskt parti i Sveriges Riksdag.

Vi vet också att socialdemokrater, moderater, folkpartister, kristdemokrater och centerpartister agerat för införandet av denna spionlag. Att sossar kunnat svära sig fria denna gång beror endast på att de var i opposition. Det var deras idé och Orwells präglande av begrepp har nu fått lämna plats för begreppet Bodströmsamhället. I

FRA, Spionlagen, Integritet

veckan har det dessutom framkommit att polisen haft ett antal olagliga spanings-
metoder i drift, man har ägnat sig åt olaglig brottsprovokation och Justitieombudsmannen var kritisk på ett stort antal punkter.

Polisen är ändock en organisation som i förhållande till FRA är betydligt mer öppen, men likafullt har man kunnat dölja för omgivningen att man agerat oetiskt och i strid med lagar och instruktioner. Att då en f.d. överdirektör lägger ut texten i Dagens Nyheter är förstås en sympatisk reaktion, men om någon tror att min oro inför hur detta kan utnyttjas är dämpad som tror man fel. Skapar vi lagar och regler för hur myndigheterna och deras tjänstemän ska agera idag så utgår vi felaktigt från tanken att dessa ska omfatta dagens normsystem om tjugofem år, om framtiden vet vi ingenting.

Jag tror knappast någon tvivlar på att vi behöver en fungerande underrättelsetjänst, men jag är fullständigt övertygad om att en sådan ska vara så reglerad att individens rätt till personlig integritet respekteras, våra krav på mänskliga rättigheter ska alltid gå i första ledet, stiftar man lagar som motverkar detta så är det ingenting som en f.d. överdirektör i FRA kan lindra med fagert tal.

Nu berättar DN att USA ska få reda på allt om internettrafik och banköverföringar där européer är inblandade. Vi närmar oss diktatur i rask takt… DN123 SvD123 AB12 Svensson i t

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Anders Wik, FRA-lagen, Integritet, Internet, Bloggar, Bloggosfären, FRA, Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Underrättelsetjänst, Echelon, Patriot Act, Bodströmsamhället, Polisen, Demokrati, Politik[/tags]