Försvara Julian Assange


Detta är ett initiativ i opinionsarbetet för Julian Assange, vilket tagits av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront.

Avser samling och upprop samt musik utan Ecudadors ambassad fredagen 3/8 kl 15. Den ligger på Trädgårdsgatan 11, nära Operan.

Följande har sänts till representanter för olika föreningar via e-post måndagen 30/7 kl 17.30 c:a

”Julian Assange, portalfigur i Wikileaks kommer med största sannolikhet att avvisas från Ecuadors ambassad i London, där han suttit i drygt 6 år efter det att asyl beviljats liksom medborgarskap i Ecuador. Den nye presidenten Moreno har sedan 3 månader utestängt honom från kontakt med omvärlden. Ambassaden bevakas dygnet runt av polis, som med stor sannolikhet kommer att omhänderta honom. Därefter kommer han med stor sannolikhet att utvisas till USA där ett åtal är förberett sedan länge. Detta är bara ett av flera beslut under senare år i riktning mot minskad yttrandefrihet. Det finns upprop som protesterar mot detta, bland annat ett ”Öppet brev till President Trump”.

Detta kommer att högt läsas ut utanför Ecuadors ambassad fredagen 3/8 kl 15.

Vi inviterar er organisation att ställa er bakom detta initiativ och uppropet.

Detta kan kanske läsas upp av representant för Folket i Bild Kulturfront, som har försvar av yttrandefrihet som en av sina paroller, och som tar detta initiativ.

Vänligen

Anders Romelsjö, ordförande i Stockholmsavdelningen för Folket i Bild Kulturfront.

Assange 180803

Kontaktade Föreningar: Charta 2008, Latinamerikagrupperna, Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua, FIB-juristerna, Clarte, Syriensolidaritet, Iraksolidaritet, Jemen-solidaritet, PEN-klubben, Skiftet, Svenska Freds, Nej till Nato, Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR), Svensk-kubanska föreningen, Palestina-grupperna. Vi har avstått från att kontakta politiska partier.

Uppropet

Vi närvarande här samt följande föreningar kräver att Ecuador inte utelämnar Julian Assange, portalfigur i Wikileaks, och tillåter honom att som tidigare kunna kommunicera med omgivningen.
Vi ställer oss också bakom följande internationella upprop och öppna brev till president Trump till stöd för Julian Assange:

Öppet brev till President Trump
Bäste herr President,
Vi är journalister, aktivister och medborgare i USA och resten av världen som värnar om pressfriheten. Vi skriver till Er med anledning av det senaste hotet att åtala Wikileaks för dess journalistiska arbete. Vi ber Er att omgående stänga ned den pågående Grand Jury utredningen mot Wikileaks och att lägga ned alla Justitiedepartementets planerade åtal mot Julian Assange och övriga Wikileaks-medarbetare.

Hotet mot Wikileaks är en eskalering av ett långt gånget utnötningskrig mot USA:s stora dygd- yttrandefriheten. Obama-administrationen åtalade fler visselblåsare än alla föregående presidenter sammanlagt och öppnade en prejudicerande Grand Jury utredning mot Wikileaks. Det verkar nu som om USA förbereder nästa steg- nämligen att åtala utgivare som erbjuder yttrandefriheten dess ”valuta” för att parafrasera Thomas Jefferson. Det har rapporterats att åtalen som förbereds mot Wikileaks medarbetare omfattar sammansvärjning, stöld av statlig egendom och spioneri, och att justitiedepartementet ser det som en prioritet att åtala Wikileaks redaktör Julian Assange.
Ett hot mot Wikileaks arbete, vilket är att publicera uppgifter med stöd av den amerikanska grundlagen, är ett hot mot all fri press. Om justitiedepartementet kan fälla en utgivare för dess journalistiska arbete, då kan all fri press kriminaliseras.
Vi uppmanar Er att i egenskap av USA:s president stänga ned Grand Jury utredningen av Wikileaks och att lägga ned alla planerade åtal mot Wikileaks medarbetare. En fri och stark press gav Er den plattform på vilken Ni kunde kandidera till president. För att försvara en verkligen fri press krävs en frihet från rädsla och beroende liksom stöd från journalister och medborgare världen om, för hotet mot Wikileaks som även innefattar alla journalister och utgivare är ett steg in i mörkret. Vänligen.
Wikileaks 180724

Engelska/In English.

Open Letter to President Trump:
Dear President Trump,
We are journalists, activists and citizens from the United States and around the world who care about press freedom and are writing to you in response to the latest threat of prosecution against WikiLeaks for its journalistic work. We ask you to immediately close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges against Julian Assange and other Wikileaks staff members which the Department of Justice is planning.
This threat to WikiLeaks escalates a long-running war of attrition against the great virtue of the United States — free speech. The Obama Administration prosecuted more whistleblowers than all presidents combined and opened a Grand Jury investigation into WikiLeaks that had no precedent. It now appears the US is preparing to take the next step — prosecuting publishers who provide the ”currency” of free speech, to paraphrase Thomas Jefferson. It is reported that charges, including conspiracy, theft of government property and violating the Espionage Act are being considered against members of WikiLeaks, and that charging WikiLeaks Editor, Julian Assange, is now a priority of the Department of Justice.
A threat to WikiLeaks’ work — which is publishing information protected under the First Amendment — is a threat to all free journalism. If the DOJ is able to convict a publisher for its journalistic work, all free journalism can be criminalised.
We call on you as President of the United States to close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges planned against any member of WikiLeaks. It was a free and robust press that provided you with a platform on which to run for president. Defending a truly free press requires freedom from fear and favour and the support of journalists and citizens everywhere; for the kind of threat now facing WikiLeaks — and all publishers and journalists — is a step into the darkness.

Wikileaks öppet brev

i , , , , ,, , , , , , , ,