Folkrörelser utmanar EU-toppmötet – med möte i Göteborg idag

Med gäster från hela Europa utmanar folkrörelser EU:s toppmöte om tillväxt och rättvisa jobb i Göteborg. Kom till seminarium 18 november och alternativa toppmötesaktiviteter hela veckan!
– Det kommer bli en samling där många folkrörelsers kritik av EU:s alltmer militariserade utvecklingsmodell sätts ifråga säger Tord Björk från Jordens Vänner. En satsning på att få fram en kvalificerad internationalistisk EU-kritik. På fredagen 17 november ordnas ett torgmöte med en stor bredd och flera mindre aktiviteter kring fackliga frågor, storföretagens makt och flyktingfrågan.
EU 171118

På lördagen 18 november blir det seminarium med budskapet: – Bryt med EU-politiken: Ja till rättvis omställning, gemensam välfärd, fred, miljö och mot rasism.
En huvudtalare blir Lora Verheecke från Corporate Europe Observatory som bekämpar storföretagens ökade inflytande i EU i nära samverkan med folkrörelser som värnar om gemensam välfärd och miljön. En central fråga är hur vi bekämpar TTIP, CETA, MIC och storföretagens EU?
Från fredsrörelsen kommer Dave Webb, vice ordförande i den största globala fredsrörelsen International Peace Bureau och ordförande för den välkända Campaign for Nuclear Disarmament i Storbritannien. Han kommer tala mot den militarisering och upprustning som inte minst EU är pådrivande bakom och för folkrörelsesamarbete för en omställning till ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Kajsa Ekis Ekman kommer ta upp hur EU blivit ett alltmer toppstyrt projekt med Greklandskrisen som ett av de tydliga uttrycken för oförmågan att lösa den sociala krisen i Europa.
Alternativ till EU:s åtstramningspolitik genom gemensam kamp i hela Europa tas upp av inledare från bl.a. Attac Ungern. EU:s flyktingpolitik diskuteras av aktivister från Sverige och Österrike. Fredsorganisationer tar upp den ökade samverkan mellan EU och Nato både när det gäller militärt samarbete och gemensam propaganda mot vad som ses som fiender och de hot mot yttrandefriheten det kan leda till.
Olika rörelser för fram sin syn på olika frågor som klimatfrågan och arbetet för en klimatomställning, hur lokal demokrati kan stärkas och kan vi finna en väg bortom arbetslinjen genom basinkomst. Småbrukare och solidaritetsrörelse tar upp hur EU kan stoppas från att göra skogsbrukspolitiken överstatlig och nödvändigheten av matsuveränitet för att värna om jordbruket.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
EU:s framtid diskuteras i slutet av dagen med bl. a Europaparlamentarikerna Max Andersson (mp) och Malin Björk (v). De är också medarrangörer tillsammans med folkrörelser som Corporate Europe Observatory, Latinamerikagrupperna, Folkrörelsen nej till EU, Aktivister för fred och Jordens Vänner.
Det är hoppfullt att vi fått ett stort intresse från många olika folkrörelser och deltagare från olika länder för detta seminarium som också kan delta på torgmötet på fredagen, – så kan vi bygga allianser för alternativ till EU:s konfliktskapande tillväxtpolitik, säger Ellie Cijvat från Jordens Vänners styrelse.
Facebook I
Facebook II

i , , , , , , , ,