Expressen mot JAS-Gripen


Återigen surrar luften av rykten om en förestående försäljning av de flygplan som vi betalat Wallenberg och Saab minst 120 miljarder för.

Dessa rykten säger att Thailand tänker köpa sex plan, och Expressen skriver: ”Men även om uppgifterna stämmer den här gången väger försäljningen av sex ynka plan knappast upp det praktfiasko Jas-projektet är. 25 år efter att det inleddes ligger skattebetalarnas stadigt stigande nota på 120 miljarder kronor. Av de 200 plan som skulle säljas har bara 28 sålts och dessutom under omvittnat tvivelaktiga former. Det enda Sverige fått ut av mastodontsatsningen är, frånsett att Wallenbergarna blivit rikare, att ett antal överflödiga Jas-plan står och rostar i landets hangarer.”

Trots detta så har regeringen beslutat om ytterligare fyra miljarder till ombyggnad av gamla flygplan trots att vi, som Expressen skriver, har nya JAS stående i hangarer runt landet. Plan som inte behövs. En liten huvudräkning ger vid handen att vi skulle kunna bygga en vaccinfabrik för att trygga vaccintillverkning vid en pandemi, dessutom skulle vi kunna slopa avgifterna till biblioteken i femtio år. Utöver det skulle vi kunna bygga ut kollektivtrafiken i hela landet. Och allt detta utan att regeringen skulle behöva höja skatten.

Dessa miljarder är ingenting annat än ren omfördelning av skattepengar till dem som redan har, ett sätt att smyga över pengar till storfinansen. Och det sker i en situation där det redan pågår en accelererande omfördelning av pengar till nackdel för dem som minst har.

För inte så länge sedan så började man tala om att skicka JAS-Gripen till Afghanistan. Den öppet uttalade tanken med det skulle vara att man då fick flygplanet mer exponerat och därmed skulle få lättare att sälja det. Men något har gått rejält fel när det är staten som engagerar sig att sälja krigsmateriel. Det borde de företag som har intresse av saken sköta själva.

När det dessutom går rykten om olika slags mutor i samband med dessa affärer så är inte valet att – smälta ner planen – speciellt svårt tycker jag. Dessutom – det sista jag hörde om Thailand är att det fortfarande är en militärdiktatur.

Nu har vi ett stort antal flygande jordfräsar uppställda i diverse lagerlokaler i landet. Kan Saab sälja dessa är det inget som vi behöver bekymra oss om så länge det inte är krigförande länder. Dessa får nämligen inte köpa vapen enligt svensk lagstiftning. Med andra ord så har vi en lag med så tänjbara tolkningsmöjligheter att den i praktiken inte ens är värd det papper den är skriven på.

Och lagens försvarare lyser med sin frånvaro. Den förra regeringen bröt friskt mot den genom att sälja vapen till både England och USA. Att tro att en högerregering skulle se annorlunda på situationen är inte att förvänta sig. Men en sak kommer som ett brev på posten när jag skriver en enda negativ rad om JAS-Gripen. Då dyker det upp en massa nyliberaler som skäller på mig.


Statliga utgifter till människor
är fult tycker de, men till Investor och krigsmaskiner, ja då är de himla nöjda… SvD DN Expressens ledare

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]JAS-Gripen, Investor, Flygande jordfräs, Militärutgifter, Mutor, Högerregeringen, Industrisubventioner, Wallenberg, Expressen, Politik[/tags]