Den stora bluffen om JAS/Gripen


Jag känner mig mycket tveksam till den pågående bantningen av försvaret. Det är inte så att jag tycker att vi fortsättningsvis ska pumpa miljard efter miljard via skattsedeln till försvaret, nejdå tvärtom. Givetvis bör försvarsutgifterna minskas så mycket som det någonsin går.

Men ta t.ex. JAS. Oavsett om JAS/Gripen är ett bra flygplan, eller om dess prestanda duger i vår del av världen, så är det ett DYRT flygplan. När beslutet om utvecklingen av JAS togs en gång i tiden så hävdade man från politikerhåll att det var ett strukturellt beslut vars avsikt inte bara var att skapa ett konkurrensvärdigt flygplan. Orsaken var också att man skulle behålla den tekniska expertis och kunnandet för att även fortsättningsvis kunna bygga högpresterande flygande vapenplattformar.

Vare sig jag eller någon annan kunde sätta oss emot ett sådant beslut som dessutom var rejält förankrat i riksdagen. Många många miljarder har efter det pumpats in i JAS-projektet. Idag så har man lyckats ”sälja” JAS till några länder. Sälja inom citationstecken eftersom det undantagslöst handlar om avtal där Sverige förbinder sig att handla för MINST lika mycket från köparlandet.

Nu kanske vän av ordning tänker ”- Jamen, vi får i alla fall tillbaka de miljarder vi investerat?”

Nej så är det inte. Vi har investerat en kopiös massa miljarder i JAS-projektet, men nu när JAS säljs så är det JAS ägarkonsortium som tar hand om överskottet. Men något överskott är det givetvis inte. Säljer vi, eller hyr ut, JAS mot olika handelsavtal där vi förbinder oss att handla lika mycket från ”köparlandet” så ska man inte inbilla sig att det är JAS-konsortiet som står för fiolerna.

Det är vi skattebetalare som står för den delen av avtalen till största delen. Vilket bara betyder att transfereringen av skattemedel fortsätter rakt ner i Wall Enbergs och de andras fickor. Vi har stått för utvecklingskostnaderna. Vi står för ”försäljningskostnaderna” och ägarna bakom JAS tar hand om intäkterna.

Ett win-win förhållande för Wall Enberg och resten av vapenindustrin.

Och i olika delar av Sverige så får de försvarsanställda betala ett dubbelt pris. Inte så att de får en räkning i brevlådan, nej de får ett brev med ett beklagande från arbetsgivaren. Byt yrke och flytta står det.

I Stockholm får massor av myndighetsanställda samma besked. Byt yrke eller flytta. Riksantikvarieämbetet ska nu flytta till Visby med flera tusen kvadratmeter känsliga arkiv och personal. Så vad kostar egentligen den stora jättebluffen JAS/Gripen?